'AI-assistent helpt buitenlandse studenten Nederlandse taal sneller te leren'

24 JUN 2024 08:00 | Hogeschool Inholland

Onlangs presenteerde Robbert Dijkgraaf een wetsvoorstel wat ervoor moet zorgen dat studies in Nederland niet zomaar in het Engels worden aangeboden. Met de Wet internationalisering in balans (WIB) wordt het mogelijk om beter te sturen op de mobiliteit van internationale studenten. Een belangrijk streven van het voorstel is het behouden en versterken van het Nederlands als onderwijs- en onderzoekstaal.

Met de plannen moeten buitenlandse studenten steeds vaker onderwijs in de Nederlandse taal volgen. Het is daarom belangrijk dat ze zich goed voorbereiden op het Nederlands voordat ze hierheen komen. Door kunstmatige intelligentie (AI) en taalprogramma’s in te zetten, kan deze groep geholpen worden.

Voor studenten met Papiaments, Arabisch of Turks als moedertaal hebben onderzoekers en informaticastudenten van Hogeschool Inholland een AI-taalassistent ontwikkeld die kan helpen met Nederlandse taalvaardigheid. De app maakt gebruik van een conversational AI-aanpak om taalfouten in het Nederlands te identificeren die voortkomen uit de invloed van de moedertaal.

AI identificeerde de specifieke taaluitdagingen van Caribische studenten door middels interviews grammaticale verschillen tussen Nederlands en Papiamento in kaart te brengen. Taalkundige struikelblokken, zoals woordvolgorde en het gebruik van lidwoorden in het Nederlands, kwamen zo aan het licht. Door deze informatie te verwerken in de software kunnen de studenten heel gericht de punten trainen waarin ze kunnen verbeteren.

Maar AI had niet meteen zicht op alle taaluitdagingen. In interviews met en vragenlijsten voor Caribische studenten kwamen bijvoorbeeld ook problemen in de intonatie naar voren, die in het Papiamento veel rijker is dan in het Nederlands. Ook bleken veel studenten moeite te hebben met de vele uitdrukkingen en gezegden in het Nederlands. Met deze bevindingen werd het AI-onderzoek gevoed. Dankzij deze conversationele benadering van AI konden studenten Informatica vervolgens een taalfitnessapp ontwikkelen waarmee de Caribische studenten dagelijks hun taalvaardigheid kunnen oefenen. Ook wordt een AI-assistent ontwikkeld die studenten gepersonaliseerde taalondersteuning geeft.

Deze app stelt studenten met een andere moedertaal en een ondersteuningsbehoefte in staat hun taalvaardigheid sneller te ontwikkelen dan de huidige algemene taalmodules, omdat de app gebaseerd is op onderzoek naar de specifieke uitdagingen van de studenten. Dat maakt de modules effectiever bij het corrigeren van veelvoorkomende fouten.

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media