'Onduidelijkheid rond duurzaamheidsrapport hoeft dataverzameling mkb niet te vertragen'

25 JAN 2024 16:55 | Mazars
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Marc Engel

Aanleiding:
Duurzaamheidsrapportage niet op het netvlies bij mkb

Uit een enquête in opdracht van ABN AMRO blijkt dat twee derde van de mkb’ers nog geen weet heeft van de nieuwe Europese eisen voor duurzaamheidsrapportages die gelden voor grote Nederlandse bedrijven. Het verplicht deze bedrijven om hun milieu- en maatschappelijke impact in kaart te brengen. Daarvoor zullen zij informatie moeten opvragen bij hun toeleveranciers, waaronder mkb’ers. Mkb-bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van de impact die de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft op het aanleveren van de vereiste data.

De onduidelijkheid rondom het rapporteren op CSRD lijkt de implementatie te vertragen, terwijl de dataverzameling niet hoeft te wachten. Bij de dataverzameling zal de focus moeten liggen op het gebied van klimaat en energie. Veel van deze data zijn voor mkb’ers eenvoudig te onttrekken uit de bestaande bedrijfsprocessen. Door gebruik te maken van slimme technologieën als Application Programming Interface (API) en applicaties kan op een gestructureerde wijze de benodigde data worden verzameld. In de salarisadministratie kunnen bijvoorbeeld de gereisde kilometers per werknemer worden bijgehouden, waardoor de ‘footprint’ in termen van CO2-uitstoot wordt gemeten.

Het is belangrijk om nu te beginnen met het inzetten van deze technologieën om zo te voldoen aan de duurzaamheidsrapportage. Het biedt mkb-ondernemingen tevens de kans om inzicht te krijgen in hoe duurzaam de eigen bedrijfsvoering is. En hoe zij een positieve(re) impact kunnen maken. 

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid