Oudste Krajicek Playground van Groningen krijgt make-over dankzij Postcode Loterij

13 JUN 2024 17:45 | Stichting Richard Krajicek Foundation

Meer kinderen in beweging: oudste Krajicek Playground van Groningen krijgt prachtige make-over dankzij Postcode Loterij Nederland

Groningen, donderdag 13 juni - De ‘oohs’ en ‘aahs vlogen ons woensdagmiddag om de oren, toen wethouder Carine Bloemhoff van Groningen, Krajicek Playground De Hoogte officieel heropende. De eerste en oudste Krajicek Playground van Groningen (2006) onderging afgelopen twee jaar een metamorfose met als doel nog meer kinderen in beweging te brengen door middel van een divers en veilig sportaanbod. De wethouder noemde de vernieuwde Playground terecht ‘een prachtige en uitdagende plek om te sporten, te spelen en te verbinden.’

The Outdoor Generation

Krajicek Playground De Hoogte is de achtste van tien geselecteerde Krajicek Playgrounds, die afgelopen twee jaar een grondige renovatie hebben ondergaan. Deze transformatie maakt deel uit van het grootschalige renovatietraject The Outdoor Generation dat de Krajicek Foundation dankzij de Nationale Postcode Loterij in 2020 kon opstarten. De grootste goededoelenloterij van Nederland stelde een bedrag van €2.500.000 beschikbaar om tien verouderde Playgrounds te transformeren tot aantrekkelijke buitensport- en speellocaties.

Meer ruimte, meer groen, meer sport- en spelmogelijkheden was de wens, met als doel meer kinderen een veilige plek in de buurt te geven om gratis te kunnen bewegen. In Groningen heeft dit zich vertaald in een 3x3 basketbalveld met een in hoogte verstelbare basket, zodat ook rolstoelgebruikers kunnen basketballen. Het oude voetbalveld is voorzien van een nieuwe ondergrond en belijning. Er is een Toro-kooi toegevoegd, waar kinderen interactieve hockey- en voetbalspellen kunnen spelen. Ook interactief zijn de Sona-boog en Urban Dance Ground, waar dansen spelenderwijs mee gestimuleerd wordt. De oudere jeugd kan zich uitleven met een pittige work-out op het calesthenics parcours.

Het Krajicek Model

De Krajicek Foundation streeft ernaar om kinderen in aandachtswijken een veilige plek in de eigen buurt te bieden, waar zij minimaal één uur per dag onbezorgd gratis kunnen sporten en spelen. Voor hen is dagelijks bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Het Krajicek Model voorziet erin dat we Krajicek Playgrounds (ruimte) realiseren en dat we zorgen voor begeleiding en 

programmering (veiligheid) op de playgrounds. Dit doen we samen met (sport)organisaties en Krajicek Scholarshippers, jongeren uit de wijk die de (sport)professionals helpen met het organiseren van activiteiten in ruil voor een studiebeurs. 

 

Kinderen genieten van de afbreekbare confetti op het multicourt tijdens de heropening van Krajicek Playground de Hoogte in Groningen. Beeld: ©Krajicek Foundation / Chris Kaper

Scholarship-programma

In Groningen werken diverse uitvoerende partijen samen om voor programmering op de Playground te zorgen; dankzij Wij Groningen, Huis voor de Sport en speeltuinvereniging BSV De Hoogte is er veel activiteit op en rond de Playground. Ook zorgen deze partijen voor de begeleiding van de Krajicek Scholarshippers. Scholarshippers vervullen een belangrijke functie in de wijk: ze stimuleren een gezonde levensstijl bij kinderen, ze zijn een rolmodel voor hen én ze signaleren wat er speelt in de wijk, wat de sociale cohesie bevordert. Carine Bloemhoff: “Buiten sporten en spelen is voor kinderen ontzettend belangrijk. Krajicek Playground De Hoogte is een mooi voorbeeld hoe wij samen met partners de wijk letterlijk en letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen.”

#Beweegrijkdom is het vermogen om gezondheid, leefbaarheid en kansengelijkheid te creëren door als Krajicek Community samen in beweging te komen.

#Beweegrijkdom

De gemeente Groningen, de Krajicek Foundation en haar maatschappelijke partners zien al jaren het belang in van veilige sportplekken voor kinderen in aandachtswijken. “Niet alleen versterken kinderen hun gezondheid met buitenspelen, met ons Krajicek Model versterken we ook het sociale netwerk in de buurt”, vertelt regiomanager Chris Kaper van de Krajicek Foundation. “Deze gezondheidswinst en sociale cohesie zijn heel waardevol voor buurten en noemen wij #beweegrijkdom.”

 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws