Abdi: 'Op Playground Schuttersveld zijn alle kinderen welkom en mag iedereen meedoen'

05 JUN 2024 08:58 | Stichting Richard Krajicek Foundation

Voetbal, tennis, basketbal, boksen of honkbal. Sinds kort organiseert Abdi  sport- en spelactiviteiten op de Krajicek Playground Schuttersveld in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Abdi is de eerste van de vier Scholarshippers van de Krajicek Foundation in Rotterdam, gesponsord door BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, regio Zuidwest. 'In buurten waar wij als BPD actief zijn of willen zijn, werken we mee aan sportieve, gezonde en sociaal verbonden wijken', vertelt Sigrid Verleun, senior ontwikkelingsmanager bij BPD.

'Onderdeel van gebiedsontwikkeling is het creëren van veilige plekken dichtbij huis waar buren elkaar ontmoeten en kinderen onbezorgd kunnen spelen', vervolgt Sigrid Verleun. 'De Krajicek Playgrounds zijn multifunctionele sportvelden die werken met jongeren die zich willen inzetten voor hun eigen buurt. Hier kunnen ze hun eigen talenten en die van anderen ontwikkelen. Een aanpak met grote sociaal-maatschappelijke impact die naadloos aansluit op onze ambities als BPD.'

Hasan: 'Kinderen die regelmatig buiten spelen en sporten, zijn vrolijker, gezonder en ontwikkelen sneller hun talenten'

Abdi, voluit Abdihamid (19), is opgegroeid in Crooswijk en was altijd buiten. Hij speelde met vrienden op en rond de Playground Schuttersveld. Abdi is de gedroomde kandidaat voor het scholarship op de Krajicek Playground. Hij zit in het tweede jaar van de mbo-opleiding Sociaal & Pedagogisch Werk op het Albeda College in Rotterdam. Hij had zichzelf al in de kijker gespeeld bij eerdere stages bij Gro-up Buurtwerk in het Huis van de Wijk in Crooswijk. Gro-up, waarmee de Krajicek Foundation intensief samenwerkt, heeft Abdi voorgedragen als kandidaat voor een Krajicek Scholarship.

Zodra Abdi de Playground op loopt, komen er steeds meer kinderen aanwaaien en meespelen. ©BPD

'Abdi is een rustige jongen die opvalt door zijn enthousiasme en inzet', zegt Hasan Abaka, regiomanager bij de Krajicek Foundation en verantwoordelijk voor het werven van scholarshippers voor de Playgrounds. 'De kinderen kennen Abdi. Hij is opgegroeid in Crooswijk, is één van hen en een vertrouwd gezicht in de wijk. Ze respecteren hem en dát is heel belangrijk. Ze luisteren en nemen eerder iets aan van hem. Veel van deze jongeren komen uit gezinnen waar weinig tot geen geld is om lid te zijn van een sportclub. Onder begeleiding, in dit geval van Abdi, kunnen ze toch georganiseerd trainen en deelnemen aan events die wij zelf organiseren, de landelijke Krajicek sportevents of aan toernooien. De Krajicek Foundation motiveert jeugd in aandachtwijken om regelmatig te bewegen en daarmee een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Kinderen die regelmatig buiten spelen en sporten, zijn vrolijker, gezonder en ontwikkelen sneller hun talenten.'

Abdi: 'Op de Playground is iedereen welkom en mag iedereen meedoen'

'De kinderen gaan altijd met een glimlach naar huis', vertelt Abdi. 'Hier gelden niet de regels van de straat, van de grootste en de sterkste. Op de Playground is iedereen welkom en mag iedereen meedoen. Niet allemaal met evenveel talent, maar wel met evenveel plezier. Ze voelen zich gezien en gehoord. Iedereen hoort erbij. Dat geeft de kinderen zelfvertrouwen en zo leren ze spelenderwijs sociale vaardigheden. Ondertussen kan ik mijzelf verder ontwikkelen. Leren hoe je dingen duidelijk overbrengt en uitlegt. Ik blijf altijd rustig, word nooit boos en breng dingen vaak met een grapje. De kinderen zijn een stuk jonger dan ik. Om ze beter te bereiken, wil ik mij nog beter leren verplaatsen in hun belevingswereld. Dat leer ik straks aan de Krajicek Academy die in september weer van start gaat. Zo kan ik verder groeien. Na mijn mbo wil ik verder op het hbo.'

Krajicek Academy

Abaka: 'Op de Krajicek Academy leren Scholarshippers zelfstandig sport- en spelactiviteiten ontwikkelen en organiseren, les- en leidinggeven aan groepen kinderen, samenwerken, overleggen en effectief contacten leggen. Om uit te groeien tot rolmodel in de buurt leren zij zich verplaatsen in de jeugd door naar hen te luisteren en gespreksvaardigheden op te doen. De Scholarshippers leren ook hun eigen Scholarshipverhaal te vertellen om zo verbindingen in de buurt te leggen met ouders, met buurtbewoners en met andere (sociale) partijen in de buurt.'

Sigrid: 'BPD investeert in gezonde gebiedsontwikkelingen. Dat is meer dan huizen bouwen'

'Als ontwikkelaar stimuleren we graag sociale cohesie en buurtbetrokkenheid', zegt Sigrid Verleun. 'We creëren gemeenschappelijke plekken waar bewoners over meedenken en zelf invulling aan kunnen geven. Een buurthuis, speelveldje of een deeltuin. We ondersteunen bewoners bij de opstart van de organisatie en stimuleren activiteiten in de buurt. Daarom zijn we ook zo enthousiast over de Krajicek Playgrounds. Als BPD roepen we soms de hulp in van een kwartiermaker om sociale verbondenheid in de buurt te stimuleren. De Playgrounds werken met de Krajicek Scholarshippers. Iemand uit de buurt die jongeren kan bereiken en hun taal spreekt. De wijk Crooswijk heeft het enorm getroffen met Abdi die altijd voor anderen klaar staat en iedereen blij wil maken. We kijken ernaar uit om Abdi te volgen in zijn ontwikkeling de komende jaren. En we zijn benieuwd naar de andere drie scholarshippers die Hasan op dit moment aan het werven is, om ook op andere plekken in Rotterdam activiteiten aan te bieden.'

Spelen, sporten en sociaal verbinden gaan hier hand in hand. Het gaat hier niet om winnen, maar om het plezier van het meedoen! Als je dezelfde ambities deelt, kun je met elkaar de sociaal-maatschappelijke impact vergroten. ©BPD

Krajicek Scholarshipper

Een Krajicek Scholarshipper is een jongere tussen 15 en 27 jaar uit de wijk waar het Krajicek Playground zich bevindt. Een Scholarshipper volgt een opleiding aan een erkende Nederlandse onderwijsinstelling van praktijkopleiding tot universiteit. Voor ongeveer de duur van drie jaar besteedt de Scholarshipper jaarlijks zo’n tachtig uur aan activiteiten op en rondom de eigen Playground en volgt een opleiding van twintig uur aan de Krajicek Academy. Als tegemoetkoming in de studiekosten en extra steuntje in de rug, ontvangen zij vanuit de Krajicek Foundation een studiebeurs. Op dit moment zijn er 131 Playgrounds in 43 gemeenten waar 224 Scholarshippers wekelijks 5895 kinderen in beweging brengen.

 

Voor meer informatie over BPD neemt u contact op met Karin van Wingerden | +31 6 24576262 | k.vanwingerden@bpd.nl | bpd.nl Voor meer informatie over de Krajicek Foundation en het Scholarship-programma neemt u contact op met Maaike Petri | +31 6 41 529 604 | maaike@krajicek.nl | krajicek.nl

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws