Inhoudelijk hoogstaand Techniek Debat in Woerden

09 NOV 2023 12:07 | Techniek Nederland

Als het aan het CDA ligt, zijn de techniek en de zorg de enige sectoren waarvoor Nederland arbeidsmigratie actief zou moeten stimuleren. Dat zei Derk Boswijk (CDA) tijdens de eerste editie van het Grote Techniek Debat op 8 november. Op initiatief van brancheorganisatie Techniek Nederland gingen Boswijk, Mona Keijzer (BBB), Tjebbe van Oostenbruggen (NSC), Silvio Erkens (VVD) en Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) met elkaar én met de technieksector in debat. Tijdens een inhoudelijk hoogstaand en van tijd tot tijd scherp debat ging het onder meer over de salderingsregeling, het tekort aan technische vakmensen en de invoering van zero-emissiezones.

Arbeidsmigratie van buiten de EU

Aukje Kuypers, algemeen directeur van installatiebedrijf Kuijpers, presenteerde de stelling dat een volgend kabinet arbeidsmigratie uit niet-EU-landen actief gaat stimuleren. Op die manier zou het tekort aan technische vakmensen kunnen worden teruggedrongen. Vier van de vijf aanwezige kandidaten voor de Tweede Kamer wezen dat standpunt van de hand. Alleen Derk Boswijk (CDA) zag een actief wervingsbeleid buiten de EU als een reëel uitgangspunt voor nieuw beleid.

Salderingsregeling zonnepanelen

Een ander onderwerp dat tijdens het Grote Techniek Debat aan de orde kwam, was de salderingsregeling voor zonnepanelen. Over het afbouwen van die regeling wordt al jaren gepraat, maar een definitief besluit is er nog altijd niet. Ondernemer Dursun Kiliç vindt dat er duidelijkheid moet komen voor bedrijven én consumenten: wat hem betreft moet de saldering zo snel mogelijk worden afgeschaft. Mona Keijzer, nummer twee op de lijst van de BBB en tot twee jaar geleden nog staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, was het niet met Kiliç eens. ‘Consumenten hebben massaal geïnvesteerd in zonnepanelen. Den Haag schrikt zich vervolgens een hoedje en verandert van koers,’ zei Keijzer. Ook Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) vond dat het nog te vroeg was om de salderingsregeling af te bouwen. VVD-kandidaat Silvio Erkens vindt wel dat het afbouwen vooral geleidelijk moet gebeuren. Erkens: ‘Schaffen we nu de salderingsregeling af, dan zijn consumenten overgeleverd aan de energieleveranciers.’

Zero-emissiezones

Martin Hoekstra, directeur van ST/Warmte, stelde dat de zero-emissiezones in de Nederlandse steden te snel worden ingevoerd. Hij vroeg om uitstel tot 2030. Dat werd de deelnemers aan het debat wat te gortig, maar de meeste partijen waren wel van mening dat uitstel voor kleinere ondernemers bespreekbaar moet zijn. Alleen Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) hield vast aan volledige invoering op 1 januari 2024. Compensatie moet volgens haar komen uit subsidies op de aankoop van elektrische voertuigen. Tjebbe van Oostenbruggen, oud-ondernemer en nu kandidaat voor NSC, benadrukte wel dat ondernemers zich moeten voorbereiden: ‘Dit komt eraan, zorg dat je je aanpast.’

 Doekle Terpstra: ‘Techniek is bepalend voor onze toekomst.’

Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, was het debat in Woerden nodig om politiek en publiek ervan te doordringen dat de technieksector een cruciale rol speelt bij grote maatschappelijke vraagstukken. ‘De onderwerpen die vandaag in het Grote Techniek Debat voorbijkomen, zijn bepalend voor de toekomst van Nederland. Energietransitie, bereikbaarheid van onze steden, het tekort aan technische vakmensen; stuk voor stuk uitdagingen die we snel en goed moeten aanpakken. De technieksector staat daarin centraal. De keuzes die een nieuw kabinet gaat maken, zijn voor ons dan ook van groot belang. Vandaag zagen we een mooi debat waarin partijen het op een respectvolle manier met elkaar oneens zijn.’

Techniek Nederland is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Wij vertegenwoordigen meer dan 30.000 bedrijven en zelfstandigen in de installatiebranche met een totale omzet van 26 miljard euro per jaar. De installatiesector biedt werkgelegenheid aan 180.000 mensen. De technische detailhandel bestaat uit 15.000 winkels die een jaaromzet realiseren van ruim 10 miljard euro per jaar. Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden slimme techniek binnen woningbouw, utiliteitsbouw, industrie en infrastructuur. Van zonnepaneel, warmtepomp, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Meer dan welke sector ook maken we technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid