FNLI verwelkomt KNSV als nieuw lid

14 MRT 2024 07:00 | Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)

De Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV) heeft zich als nieuw lid aangesloten bij FNLI. KNSV is de belangenorganisatie van Nederlandse leveranciers van specerijen.

Waar een aantal bedrijven uit deze sector al rechtstreeks bij FNLI was aangesloten, is FNLI zeer verheugd dat KNSV nu ook als branchevereniging lid is. Henri de Haan, voorzitter van de KNSV:

De effecten van bedrijfsvoering op de omgeving waarin we werken zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden.  Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze mooie specerijensector, maar ook voor andere bedrijven. We denken dat meer samenwerking en kennisdeling goed is voor de manier waarop onze leden werken. We willen niet alleen dat onze producten gezond zijn, maar ook dat onze leden een positieve bijdrage leveren aan de omgeving waarin we opereren. We zien uit naar onze samenwerking met FNLI en haar andere leden.

Met het lidmaatschap van FNLI hebben leden van de KNSV nu ook toegang tot een breed netwerk en kunnen zij kennis uitwisselen met bedrijven en verenigingen in andere branches.

De KNSV en haar leden zetten zich actief in op thema’s zoals kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen, klimaat en milieu en internationaal verantwoord ondernemen. De leden – kleine en middelgrote bedrijven zoals importeurs, handelaren en producenten van specerijen voor zowel consumenten als voor voedingsmiddelenbedrijven – werken samen aan verbetering van de manier waarop specerijen geproduceerd worden. Naast de bestaande samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal niveau, worden nu dus ook de krachten gebundeld met FNLI. De sector wil ook met deze samenwerking verdere stappen voorwaarts zetten.

FNLI kijkt uit naar de samenwerking met de KNSV en haar leden.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de brancheorganisatie voor de voedingsmiddelensector. Eén van de grootste sectoren van Nederland. FNLI vertegenwoordigt circa 500 bedrijven die voedingsmiddelen produceren, verwerken en importeren en 17 brancheorganisaties. Voor persvragen kunt u contact opnemen via communicatie@fnli.nl of telefonisch (ook WhatsApp): 06 463 935 01.

Meer binnen de rubriek Voeding, drank en horeca