'Monitoring tunnels kan langdurige verkeersoverlast voorkomen'

25 APR 2024 14:33 | Fugro
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Patrick Bakhuizen

Aanleiding:
https://www.cobouw.nl/319882/herstel-margriettunnel-gaat-een-jaar-langer-duren

Het herstel van de Prinses Margriettunnel op de A7 gaat nog een jaar langer duren. Het wegdek van de tunnel kwam in december 2022 omhoog en sindsdien is er sprake van overlast door herstelwerkzaamheden. Dit werpt een belangrijk licht op de noodzaak van tijdige en continue monitoring in de infrastructuursector. Dankzij monitoring zijn vergelijkbare problemen voorkomen bij de Vollenhoventunnel in de A28 bij Zeist.

Naar aanleiding van de problemen bij de Margriettunnel heeft Rijkswaterstaat aan Fugro gevraagd om vijf tunnels te monitoren die in dezelfde periode zijn gebouwd. Uit die monitoring bleek dat bij de Vollenhoventunnel hetzelfde mankement speelde als bij de Margriettunnel, namelijk het omhoog komen van een tunnelmoot (een deel van de tunnelbak) door gebroken grondankers.

Dankzij deze proactieve aanpak kon Rijkswaterstaat tijdig ingrijpen. Op basis van de bevindingen van de monitoring kon verdere schade aan de Vollenhoventunnel worden voorkomen. Door de snelheid te verlagen en strategische maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van betonnen randen, kon Rijkswaterstaat de situatie onder controle houden zonder ernstige verkeershinder te veroorzaken. De tunnel kon gewoon open blijven.

Dit voorbeeld benadrukt het belang van proactieve monitoring in het voorkomen van grootschalige infrastructurele problemen. Het is niet alleen een kwestie van het herstellen van schade nadat deze is opgetreden, maar eerder van het voorkomen ervan door vroegtijdige opsporing en ingrijpen.

Door infrastructurele elementen voortdurend te controleren, kunnen we kleine problemen identificeren voordat ze escaleren tot grote crises. Dit bespaart niet alleen kosten, maar voorkomt ook ongemak en potentieel gevaar voor weggebruikers.

De voordelen van continue monitoring reiken verder dan infrastructuur. Denk aan het monitoren van waterstanden, grondbewegingen en gebouwen. Door deze factoren in de gaten te houden, kunnen we risico's op overstromingen, verzakkingen en instortingen beperken.

Natuurlijk is continue monitoring niet zonder kosten. Echter, de baten in termen van veiligheid, economie en welzijn wegen ruimschoots op tegen de investeringen.

Zie voor meer informatie ook het artikel over deformatiemetingen van infrastructuur zoals bruggen, viaducten en tunnels https://fugro.digitaal-magazine.nl/fugro4u-nr-02-2023/deformatiemetingen.

Meer binnen de rubriek Bouw en techniek