'Omslag in de zorg voor ouderen nodig'

25 MRT 2024 15:10 | Alzheimer Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Gerjoke Wilmink

Aanleiding:
Kunnen we straks nog naar het verpleeghuis? ‘Nederland staat voor grote omslag’ | Binnenland | AD.nl

In het AD zegt Judith Willems, één van de auteurs van de zogenoemde Fortuna-prognose van ABF Research: "Zolang het aantal plekken in verpleeghuizen min of meer bevroren blijft, moeten we dus toewerken naar een omslag in de zorg voor ouderen." Andere manieren vinden voor het samen wonen en leven is inderdaad enorm urgent.

Zeker met de vergrijzing en toename van het aantal thuiswonende mensen met dementie. Met het personeelstekort en de groeiende groep mensen met dementie is er straks gewoonweg niet genoeg zorgpersoneel om voor hen te zorgen. Op dit moment leven in Nederland al ongeveer 300.000 mensen met dementie, de verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verdubbelt. 

Is er dan geen antwoord op deze problemen? Zeker wel. Investeer in een dementievriendelijke buurt. Hier krijgen thuiswonende ouderen de hulp en de aanspraak die ze nodig hebben. In zo’n buurt zijn veel plekken om elkaar te ontmoeten, buren en bijvoorbeeld winkelpersoneel zijn getraind en huizen aangepast. Dementievriendelijke buurten maken dat we mantelzorgers ontlasten én mensen minder uren zorg nodig hebben, bovendien stelt het verhuizing naar het verpleeghuis uit en kan het soms zelfs voorkomen. Dat is belangrijk vanwege dat personeelstekort en de groeiende groep mensen met dementie. En minstens even belangrijk, mensen met dementie blijven op deze manier onderdeel uitmaken van onze samenleving.

Meer binnen de rubriek Zorg