Onderzoek KBO-PCOB: Prijsstijgingen zorgen voor acute koopkrachtproblemen bij ouderen

17 AUG 2022 07:52 | KBO-PCOB

Door de hogere kosten van bijvoorbeeld energie en de boodschappen, heeft bijna een kwart (23%) van alle senioren de afgelopen maanden moeite om rond te komen. Eén op de acht senioren zegt geen buffer of spaarpot te hebben en daardoor is meer dan de helft (54%) uit deze bufferloze groep genoodzaakt om nu al te bezuinigen op bijvoorbeeld boodschappen en extra’s. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “Mede doordat de pensioenen jarenlang niet geïndexeerd zijn, staat de koopkracht onder druk: de recente prijsstijgingen van gas en voedingsmiddelen hakken er stevig in. Ook bij senioren die nu geen recht hebben op financiële tegemoetkoming. Het wordt tijd dat de politiek ook naar deze groep gaat omkijken.”

 Meer dan de helft (54%) van alle senioren maakt zich grote zorgen over hun financiën als de inflatie nog lang blijft duren. Ingrid Rep: "Als je je vervolgens realiseert wat er de komende maanden nog op senioren afkomt qua rekeningen en aanhoudende prijsexplosies, constateer ik dat we, met een maand voor Prinsjesdag, aan de vooravond van een nóg groter koopkrachtprobleem staan en waar het kabinet nog niet het begin van een oplossing voor heeft."

Lege spaarpot

Mede door de hoge inflatie zou één op de drie senioren uit de groep die géén buffer heeft, niet meer weten hoe ze de rest van de maand moeten rondkomen wanneer ze een onverwacht grote uitgave van 400 euro hebben. Ook ziet zestien procent van de spaarpotloze senioren nu soms al af van zorg die eigenlijk nodig is, vanwege de kosten. Ruim tien procent (12%) vervangt de avondmaaltijd door brood of soep.

Uitgavenpatroon

Voor bijna vier op de vijf (van alle onderzochte) senioren zijn de prijsstijgingen reden om de uitgaven aan te passen. Zo gaat zestig procent bewuster met geld om. En bijna evenveel (58%) let extra op het energieverbruik door bijvoorbeeld minder warm water te gebruiken. Bijna dertig procent (28%) bespaart op boodschappen en ruim een kwart (27%) van de senioren geeft minder tot niets meer uit aan leuke extra’s, zoals vakanties en restaurants. Ingrid Rep: “Heb je al die jaren hard gewerkt en dan zijn deze financiële zorgen je beloning. Het kabinet en alle partijen moeten nu hun hart laten spreken en opkomen voor deze senioren. Zij zijn het slachtoffer van deze crisis en komen hier anders niet meer uit.”

Maatregelen

Senioren verwachten dat de hoge inflatie nog wel een aantal jaar aan zal houden. Het huidige maatregelenpakket van de overheid om de lage en middeninkomens tegemoet te komen - via energietoeslag, btw-verlaging op energie en accijnsverlaging op benzine en diesel -, voelt voor de gemiddelde senior als een druppel op de gloeiende plaat. Twee derde van de senioren die deelnamen aan dit onderzoek is van mening dat de Nederlandse overheid te weinig doet om de prijsstijgingen te beteugelen.

Onderzoek

Het onderzoek Koopkracht, Inflatie & Armoede, is uitgevoerd onder 1.746 senioren in de periode 28 juni tot 18 juli 2022. De gemiddelde leeftijd is 76 jaar.

KBO-PCOB

Met 200.000 leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.

Voor meer informatie, neem contact op met Sven Stijnman, persvoorlichter KBO-PCOB: 06-20409889 of mail sven.stijnman@kbo-pcob.nl. Kijk ook op www.kbo-pcob.nl.

Meer binnen deze rubriek