'Monopolie klaslokaal op onderwijs slecht voor niveau rekenen en taal'

01 SEP 2023 09:00 | IVN Natuureducatie

Dit is een expertquote van Vincent van der Veen, programmamanager Kind en Natuur van IVN Natuureducatie.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Het voelt nog als hartje zomer maar de schoolvakanties zijn toch echt voorbij in de regio Midden | Leidsch Dagblad

Maandag zijn alle schoolvakanties in Nederland weer voorbij. Kinderen in regio Noord, de laatste nog vakantievierende regio van Nederland moeten dan ook weer naar school. Duidelijk is dat basisscholen dit schooljaar volop zullen inzetten op rekenen en taal, waarvan het niveau volgens de Onderwijsraad zorgwekkend is en verbeterd moet worden. Maar de tijd van domweg lesstof stampen aan tafeltjes is achterhaald. Onderzoek van onder andere de Hogeschool Leiden laat zien dat natuur een rijke omgeving kan bieden voor bijvoorbeeld taalontwikkeling.

Bij IVN Natuureducatie pleiten we al jaren voor meer les in de frisse buitenlucht. Kinderen worden namelijk enthousiaster van buitenles, ze bewegen meer, ze kunnen zich vervolgens in de klas beter concentreren en het komt hun schoolprestaties ten goede. Desondanks vindt nog altijd slechts 1 procent van de lestijd buiten plaats. Dat is echt een gemiste kans. In andere landen, zoals bijvoorbeeld Schotland en de Scandinavische landen, is buitenles heel gewoon en werpt het echt zijn vruchten af.

Schoolplein

Eén van de grote struikelblokken voor veel scholen is het ontbreken van een geschikt schoolplein om buitenles te kunnen geven. Zo’n zestig procent van de pleinen in Nederland is niet klimaatbestendig. Het zijn net stenen woestijnen. Als het hard regent, staan de pleinen binnen de kortste keren blank en op zomerse dagen is het er al snel snikheet.

Petitie ‘Alle schoolpleinen groen en gezond’

Het is hoog tijd dat deze schoolpleinen op de schop gaan. Voor de kinderen is het zoveel fijner om te kunnen spelen op wat wij ‘het schoolplein van de toekomst’ noemen: een plein, dat groen is, maar waar ook volop bewogen kan worden. Daarom is IVN de petitie gestart ‘Alle schoolpleinen gezond en groen in 2030’, die we dit najaar gaan overhandigen in Den Haag. Inmiddels hebben we ruim 14.000 handtekeningen verzameld, maar dat mogen er nog veel meer worden. Op naar een groene revolutie op het schoolplein.

Meer binnen de rubriek Onderwijs