Matisse Pharmaceuticals krijgt akkoord voor dosisverhoging M6229 in septische patiënten

07 SEP 2022 17:05 | Matisse Pharmaceuticals B.V.

Matisse Pharmaceuticals staat op het punt een derde dosisniveau te starten in een Fase I/IIa studie met zijn lead compound M6229 bij septische patiënten.

Geleen, 5 september, 2022.

Matisse Pharmaceuticals B.V., een biofarmaceutisch bedrijf dat een geneesmiddel ontwikkelt voor de behandeling van sepsis, is verheugd de succesvolle afronding aan te kondigen van het tweede cohort in de Fase I/IIa klinische dosisescalatiestudie met M6229 bij patiënten, die, met orgaanfalen als gevolg van infectie, op de Intensive Care Unit (ICU) verblijven. M6229 is in ontwikkeling als behandeling voor patiënten die sepsis ontwikkelen.

De primaire doelstellingen van de studie zijn:

- Het evalueren van de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van intraveneus toegediend M6229 bij kritisch zieke patiënten met sepsis.

- Het farmacodynamische effect van verschillende dosissen M6229 evalueren door de plasmaspiegels van extracellulaire histonen en andere met schade geassocieerde moleculaire patronen (DAMPs) in de studiepatiënten te beoordelen, vóór en op verschillende tijdstippen na de toediening van M6229.

In het tweede cohort van de studie overleefden alle proefpersonen de 30-daagse opvolging na een 6 uur durende infusie met M6229, zonder ernstige bijwerkingen. Na beoordeling van alle veiligheidsgegevens van het volledige cohort, heeft de onafhankelijke Data and Safety Monitoring Board unaniem zonder wijziging de voortzetting van de studie aanbevolen. Op basis van deze aanbeveling heeft het Dosis Escalatie Comité van Matisse Pharmaceuticals besloten om te beginnen met de toediening van het derde dosisniveau in de studie.

Als gevolg hiervan is begonnen met de rekrutering voor het cohort dat het derde dosisniveau ontvangt, waarbij de eerste patiënt gepland staat voor behandeling met M6229 in het derde kwartaal van 2022.

De klinische studie wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC in samenwerking met de Universiteit Maastricht.

De DSMB-aanbeveling om de studie ongewijzigd voort te zetten is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van M6229. "We zijn verheugd over deze positieve aanbeveling en kijken uit naar de uitkomst van deze zeer belangrijke studie met M6229" zegt Bob Kool, CEO van Matisse Pharmaceuticals. "We verwachten dat de studie zal bevestigen dat M6229 veilig en verdraagbaar is en vroege gegevens zal opleveren over de farmacodynamische werking".

Over M6229

Matisse's platformtechnologie is gebaseerd op de ontdekking dat bij veel septische patiënten, eiwitten genaamd histonen door het eigen immuunsysteem en stervende cellen worden vrijgegeven in de bloedstroom, waar ze toxisch zijn voor andere cellen. Als gevolg van een zichzelf versterkende cascade kunnen mensen binnen een of twee dagen aan orgaanfalen sterven. Preklinische resultaten hebben aangetoond dat door neutralisatie van de toxische histonen met Matisse's product M6229, de negatieve cascade wordt beëindigd door neutralisatie van kationische histonen door anionisch M6229. Matisse stelt een elegante oplossing te hebben gevonden voor de behandeling van een van de belangrijkste complicaties bij sepsis. Daarbij maakt zij gebruik van een niet-antistollende fractie van heparine (M6229 genaamd) om daarmee toxische histonen in de bloedsomloop te neutraliseren. Momenteel bestaat er geen doeltreffende behandeling tegen sepsis. Van de 50 miljoen patiënten die wereldwijd elk jaar aan sepsis lijden, sterven er ongeveer 11 miljoen. Dit komt neer op één dode per drie seconden. Volgens een recente Lancet-studie is sepsis de meest voorkomende oorzaak van sterfgevallen in ziekenhuizen, met een jaarlijkse kostprijs van meer dan 24 miljard dollar in de VS alleen.

Over Matisse Pharmaceuticals

Matisse Pharmaceuticals BV is opgericht in 2014 in Geleen, Nederland. Matisse richt zich op het bestrijden van levensbedreigende ontstekingen door cytotoxische componenten van het ontstekingssysteem te neutraliseren. Haar belangrijkste ontwikkelingsprogramma is de ontwikkeling van een medicijn tegen sepsis en septische shock, dat zich momenteel in de klinische fase bevindt. 

Over Amsterdam UMC

Sinds juni 2018 zijn de krachten van AMC en VUmc gebundeld in Amsterdam UMC. In de organisatie werken meer dan 16.000 professionals aan goede en toegankelijke gezondheidszorg. Samen werken zij aan een toekomst waarin zij ziekte voorkomen en de beste behandelingen beschikbaar maken voor alle patiënten. De specifieke focus ligt op complexe patiëntenzorg en de zeer specialistische behandeling van aandoeningen.

In Amsterdam UMC worden duizenden mensen opgeleid tot arts, specialist of verpleegkundige. De onderzoekers zijn verenigd in acht onderzoeksinstituten om zo de ambitie van Amsterdam UMC om internationaal toonaangevend onderzoek te doen, waar te maken. In Amsterdam UMC worden de beste academische patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleiding aangeboden. 

Over UM & CARIM

De Universiteit Maastricht (UM) is opgericht in 1976. De UM is jong van geest en een interdisciplinaire, inclusieve academische gemeenschap. Samen met haar partners dichtbij en ver weg, zet de UM zich in om een rol te spelen bij het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zowel regionaal als daarbuiten.  De UM en haar partners zetten zich in voor wetenschap, onderzoek en ontwikkeling die de kwaliteit van leven voor mensen hier en in andere landen verbeteren.

Het Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM) is een van de zes onderzoeksinstellingen van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de UM en is ingebed in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+). De missie van CARIM is het stimuleren en faciliteren van fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek naar hart- en vaatziekten. Wetenschappelijke onderzoekers van CARIM hebben M6229 ontdekt en de toepassing ervan bij de behandeling van sepsis en septische shock onderkend.

Het samenwerkingsproject wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken door middel van de PPP-toelage die door de Topsector Life Sciences & Health beschikbaar wordt gesteld om publiek-private samenwerking te stimuleren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Bob Kool, CEO Tel: +31 6 53178852 E-mail: b.kool@matisse-pharma.com Internet: www.matisse-pharma.com

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws