Matisse Pharmaceuticals behaalt primaire doelstellingen in studie bij sepsispatiënten

30 JAN 2024 11:00 | Matisse Pharmaceuticals B.V.

Matisse Pharmaceuticals B.V., een bedrijf dat een geneesmiddel ontwikkelt voor de behandeling van sepsis, heeft vandaag de eerste resultaten bekendgemaakt van de HistoSeps-studie, waarin de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van intraveneus (IV) toegediend M6229 bij ernstig zieke sepsispatiënten werden geëvalueerd.

Volgens de WHO is sepsis de belangrijkste doodsoorzaak. Momenteel is er geen effectieve behandeling tegen sepsis. De platformtechnologie van Matisse is gebaseerd op de ontdekking dat bij de meeste patiënten die lijden aan sepsis, eiwitten genaamd histonen worden vrijgelaten door het aangeboren immuunsysteem en apoptotische en/of necrotische cellen in de bloedstroom, waar ze giftig zijn voor andere cellen. Door deze zichzelf versterkende cascade kunnen mensen al binnen één of twee dagen sterven aan orgaanfalen. Preklinische resultaten hebben aangetoond dat door neutralisatie van de toxische histonen met Matisse's product M6229, de negatieve cascade wordt geremd door neutralisatie van de kationische (positief geladen) histonen door het sterk anionische (negatief geladen) M6229.

In deze eerste klinische studie bij mensen, uitgevoerd op de intensive care afdeling (IC) van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, kregen in totaal 10 ernstig zieke patiënten op de IC een zes uur durende IV-infusie met M6229. Deze studie voldeed aan de primaire doelstellingen en toonde een gunstige veiligheid en verdraagbaarheid, evenals een vrijwel dosis-proportionele farmacokinetiek van IV toegediend M6229 bij kritisch zieke patiënten met sepsis.

Voorlopige semi-kwantitatieve plasmahiston H3 (H3) analyse, uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht, toonde een farmacodynamisch effect van M6229 door het bepalen van plasma niveaus van extracellulaire histonen in de studiepatiënten, voor en op verschillende tijdstippen na toediening van M6229.

Een afname van de SOFA-score (Sequential Organ Failure Assessment) werd gevonden bij 70% van de patiënten binnen de 3 dagen na de infuusdag. Verdere kwantitatieve analyses op plasmahistonen H3 en H2b zijn nog gaande.

Op basis van de beschikbare gegevens wordt geconcludeerd dat de infusie met M6229 zo snel mogelijk moet worden gestart nadat bij patiënten sepsis is vastgesteld om zo effectief mogelijk te zijn. Matisse Pharmaceuticals bereidt zich voor op een Fase IIb klinische studie waarin ernstig zieke sepsispatiënten een IV-infusie zullen krijgen die moet duren tot ontslag van de ICU, of het moment dat er 24 uur lang geen orgaanondersteuning meer is geweest, of bij ernstige bijwerkingen, of de maximaal toegestane duur van de infusie is bereikt.

De onlangs afgesloten financieringsronde zal Matisse in staat stellen om de voorbereiding voor de grootschalige fase IIb-studie bij sepsispatiënten effectief voort te zetten. In de loop van 2024 wil Matisse een bijkomende financieringsronde afsluiten die de volledige uitvoering van de fase IIb klinische studie, de opschaling van de productie naar een commercieel niveau en de voortgang van een aantal R&D-projecten moet dekken, waarbij ook de organisatie verder wordt versterkt.

"We zijn zeer tevreden met de resultaten die een sterke vooruitgang bevestigen in de ontwikkeling van onze lead compound M6229, als de eerste effectieve behandeling voor sepsis. De huidige gegevens geven ons een goede leidraad voor het ontwerp van een succesvolle fase 2b-studie, die we verwachten uit te voeren in de VS en Europa", aldus Kees Groen, Chief Development Officer bij Matisse Pharmaceuticals.

Over M6229

Matisse claimt een elegante oplossing te hebben gevonden voor de behandeling van sepsis door met M6229 toxische histonen in de bloedsomloop te neutraliseren. De platformtechnologie van Matisse is gebaseerd op de ontdekking dat bij de meeste patiënten die lijden aan sepsis, eiwitten genaamd histonen worden vrijgelaten door het aangeboren immuunsysteem en apoptotische en/of necrotische cellen in de bloedstroom, waar ze giftig zijn voor andere cellen. Door deze zichzelf versterkende cascade kunnen mensen binnen één of twee dagen sterven aan orgaanfalen. Preklinische resultaten hebben aangetoond dat door neutralisatie van de toxische histonen met Matisse's product M6229, de negatieve cascade wordt geremd door neutralisatie van de kationische histonen door het sterk anionische M6229. Momenteel is er geen effectieve behandeling tegen sepsis. Volgens de WHO is sepsis de belangrijkste doodsoorzaak. Van de 49 miljoen patiënten die jaarlijks wereldwijd aan sepsis lijden, overlijdt meer dan 20%. Volgens een onderzoek van Buchman et al., gepubliceerd in het Journal of Critical Care Medicine, is sepsis de meest voorkomende oorzaak van sterfgevallen in ziekenhuizen, wat alleen al in de VS jaarlijks meer dan 62 miljard dollar kost.

Over Matisse Pharmaceuticals

Matisse Pharmaceuticals BV werd in 2014 opgericht in Geleen, Nederland. Matisse richt zich op levensbedreigende ontstekingen door cytotoxische componenten van het ontstekingssysteem te neutraliseren. Het belangrijkste ontwikkelingsprogramma is de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen sepsis en septische shock.

Dit onderzoek is gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken door middel van de PPS-toeslag die beschikbaar is gesteld door de Topsector Life Sciences & Health om publiek-private samenwerking te stimuleren.

Meer binnen de rubriek Zorg