'Bijmengverplichting biedt perspectief voor groen gas en financiering monomestvergisting'

05 DEC 2023 08:50 | DLV Advies
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Joan van den Heuvel

Aanleiding:
Nieuwe kansen voor mestverwerking - Opinie Jaap Uenk | Boerenbusiness.nl

Monomestvergisting, eens beschouwd als een duurzame bijzaak, groeit nu uit tot een cruciale speler in de energietransitie. Met de naderende bijmengverplichting vanaf 2025 verschuift de aandacht van volumesturing naar emissiesturing op basis van CO2-reductie.

Dit opent niet alleen nieuwe perspectieven voor groen gas, maar biedt ook financieringskansen voor monomestvergistingsinstallaties. De overheid legt gasleveranciers op jaarlijks een vast percentage groen gas aan hun klanten toe te voegen, waardoor duurzaamheid wordt gestimuleerd en klimaatdoelstellingen worden ondersteund.

De geplande bijmengverplichting, gericht op 1,6 miljard vierkante meter groen gas per jaar in 2030, legt de verantwoordelijkheid bij energieleveranciers. Niet voldoen kan financiële consequenties hebben. Deze verplichting zal de vraag naar groen gas stimuleren en naar verwachting de marktwaarde, van Groengas certificaten (Garanties van Oorsprong) doen stijgen.

Voor investeerders in monomestvergistingsprojecten betekent dit potentieel hogere inkomsten dan de huidige SDE-subsidiebedragen. De uitdaging is het sluiten van meerjarige contracten met afnemers van GVO's tegen aantrekkelijke prijzen, cruciaal voor financiering. Naast GVO's zijn er ook andere groen gas certificaten zoals HBE, en de verwachting is dat er in de toekomst nog meer groene certificaten zullen ontstaan, wat de prijs gunstig kan beïnvloeden.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid