'Behoefte aan nieuw leiderschap in de industriële sector groeit'

25 AUG 2023 11:16 | Top of Minds

Dit is een expertquote van Stephanie Stuit, Managing Director, Top of Minds.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Omzet industrie 7,5 procent lager in het tweede kwartaal

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat de omzet van de Nederlandse industriële sector in het tweede kwartaal van dit jaar met 7,5 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Dat is een opmerkelijk keerpunt na twee jaar consistente groei. Een waarschijnlijk gevolg van een reeks onderling verbonden omstandigheden, waaronder geopolitieke factoren, de digitaliseringstrend en de duurzaamheidsrevolutie. Deze complexe situatie vraagt om een grotere mate van aanpassingsvermogen binnen het industriële bedrijfsleven.

Aanpassingsvermogen in productie, maar ook in leiderschap. Bij Top of Minds Rotterdam – de bedrijfstak die is gespecialiseerd in directie- en managementfuncties binnen de industriële sector – zien we dat klanten die nieuw leiderschap omarmen betere resultaten boeken.

Belangrijke aspecten van nieuw leiderschap zijn digitale expertise, datagestuurde besluitvorming en agile management. Bij industriële spelers uit het klantenbestand van Top of Minds Rotterdam zien we dat de leiders zich op deze vlakken blijven ontwikkelen en dat hierop geselecteerd wordt bij het aanwerven van nieuwe leiders. Met name in subsectoren zoals de elektrotechniek, machine-industrie en transport zien we dat deze competenties zwaarder wegen dan directe marktkennis en -ervaring. Niet voor niets zagen juist deze subsectoren in het tweede kwartaal van 2023 hogere omzetcijfers dan in 2022.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen