Wetgeving gevaarlijke stoffen brengt nieuwe verplichtingen voor 2024

07 FEB 2024 11:02 | Special Cargo Services BV

Special Cargo benadrukt belang van naleving en geeft overzicht van gevolgen voor bedrijfsleven

Schiphol-Rijk, 7 februari 2024

In de wetgeving voor vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen is dit jaar een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Als logistiek dienstverlener én opleider op dit gebied benadrukt Special Cargo het belang van naleving van de voorschriften. Daarom geeft zij een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2024, en wat dit betekent voor het bedrijfsleven.

Omgevingswet

De Omgevingswet is op 1 januari van dit jaar in werking is getreden. Deze nieuwe wet bundelt vele bestaande wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, waaronder de bestaande milieuwetgeving. In principe brengt de Omgevingswet – in de overgang van oude situatie naar nieuwe situatie – geen veranderingen voor bedrijven met bestaande omgevingsvergunningen en ongewijzigde bedrijfsvoering. Maar ondernemingen die wijzigingen in hun bedrijfsvoering willen doorvoeren, moeten zeker de Omgevingswet raadplegen.

PGS 15

Een richtlijn die verbonden is met de Omgevingswet is de PGS 15, voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De PGS-organisatie heeft eind vorig jaar het concept gepubliceerd van de herziene PGS 15-richtlijn, in de ‘Nieuwe Stijl’. Op die conceptversie kunnen gebruikers van de richtlijn nu reageren vanuit hun eigen praktijk. De definitieve richtlijn Nieuwe Stijl zal naar verwachting najaar 2024 verschijnen. Het is echter nog niet duidelijk wanneer deze editie dan ook echt ingaat, als onderdeel van de Omgevingswet. Tot die tijd is de interim-versie van de PGS 15 (uit 2016) van kracht.

PGS 37-2

Iets vergelijkbaars geldt voor de PGS 37-2, de richtlijn voor de veilige opslag van lithium-energiedragers. Eind vorig jaar is de definitieve versie van de richtlijn gepubliceerd. Deze versie krijgt wettelijke status en wordt verplicht op het moment dat de richtlijn in de structuur van de Omgevingswet wordt aangewezen als leidende richtlijn voor opslag lithium-energiedragers. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) verwacht dat de nieuwe PGS 37-2 per 1 januari 2025 in deze structuur van kracht wordt. Maar ook dit jaar is het mogelijk dat (delen van) de PGS 37-2 al opgelegd wordt/worden aan bedrijven. Bijvoorbeeld in de vorm van maatwerkvoorschriften vanuit het bevoegd gezag, bij het indienen van een activiteitenmelding.

IATA

Op 1 januari van dit jaar is ook de 65ste editie van de IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) van luchtvaartorganisatie IATA ingegaan. Dit is de wereldwijde standaard voor transport van gevaarlijke stoffen door de lucht. Zoals ieder jaar bevat deze weer een aantal significante wijzigingen. Bij de IATA-opleidingen voor luchtvervoer van gevaarlijke stoffen wordt sinds 1 juli 2023 verplicht de competentiegerichte trainingsmethode van IATA (CBTA) gevolgd. Special Cargo is als eerste Nederlandse opleider hiervoor geaccrediteerd door IATA.

IMDG

De vier verdragen voor het wegvervoer (ADR), spoorvervoer (RID), de binnenvaart (ADN) en het zeevervoer (IMDG) van gevaarlijke stoffen worden altijd in de oneven jaren gewijzigd. Deze blijven dit jaar dus ongewijzigd. Wel is het zo dat de nieuwste versie van de IMDG-Code (amendement 41-22) per 1 januari verplicht is geworden. De andere drie regelingen waren al eerder verplicht.

ARIE-regeling

Voor de herziene versie van deze regeling Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) bestond een overgangsperiode tot 1 januari van dit jaar. Deze nieuwe versie legt strengere veiligheidsregels op aan bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Bedrijven die voor het eerst ARIE-plichtig worden, moesten zich vóór het einde van 2023 melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie en vóór het begin van 2024 aan de ARIE-verplichtingen voldoen.

Veilige logistieke wereld

Special Cargo benadrukt het belang van naleving van de voorschriften. Hierin staan wij onze klanten, partners en de overheid graag terzijde. Omdat het gevaarlijke stoffen betreft, kunnen de gevolgen van een incident immers heel groot zijn. Met een veilige operatie en kennisoverdracht wil Special Cargo bijdragen aan een veilige logistieke wereld.

Over Special Cargo

Met 25 jaar ervaring is Special Cargo autoriteit, kennispartner van de overheid, logistiek dienstverlener en erkend opleidingsinstituut op het gebied van transport en opslag gevaarlijke stoffen. Hierin is zij deskundig vanuit praktijk en theorie: op onze vestigingen bij Schiphol, in de Europoort, in IJmuiden en in Texas (USA) (Special Cargo Services) realiseren wij logistieke dienstverlening voor onze klanten, en op onze trainingslocaties in Schiphol-Rijk, Spijkenisse en Veenendaal (Special Cargo College) verzorgen wij opleidingen in transport en opslag van gevaarlijke stoffen. In beide takken van Special Cargo staan deskundigheid en veiligheid altijd voorop.

Met Special Cargo als partner maakt u de logistieke wereld veiliger!

Contact voor de pers:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Louise Wagenaar, afdeling Communicatie van Special Cargo: +31 (0)20 655 6264 of communicatie@specialcargo.nl.

Meer informatie:

Youtube Nieuwe wetgeving gevaarlijke stoffen 2024

Artikel Nieuwe wetgeving 2024; wat kun je verwachten?

Artikel PGS 37-2 onder de loep

Artikel Wijzigingen IATA DGR 2024 bekendgemaakt

###

Meer binnen de rubriek Ov, transport en logistiek