Vier veelvoorkomende misverstanden over benoeming veiligheidsadviseur

04 JUL 2024 13:26 | Special Cargo Services BV

De externe veiligheidsadviseur kan het verschil maken

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen vervoert of handelingen verricht die hiermee samenhangen, moet volgens de internationale vervoerswetgeving een veiligheidsadviseur (VA) vervoer gevaarlijke stoffen aanstellen. Omdat SCS Training & Consultancy (T & C) bij veel klanten komt als (externe) veiligheidsadviseur, ziet deze opleider/consultant dat er verschillende onduidelijkheden bestaan over de wettelijke verplichting een veiligheidsadviseur te benoemen. Ook zijn bedrijven niet altijd op de hoogte van de mogelijkheid deze functionaris extern in te huren.

Bedrijven die handelingen verrichten conform artikel 2 lid 1 van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) moeten wettelijk een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen aanstellen. Die handelingen kunnen onder meer zijn: het verzenden, vervoeren, laden, lossen, vullen of verpakken van gevaarlijke stoffen. Het benoemen van de VA is een verplichting conform artikel 1.8.3 van de internationale regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), het spoor (RID) en de binnenvaart (ADN). De veiligheidsadviseur controleert alle procedures en processen die worden ingezet rond het vervoer van gevaarlijke stoffen, en adviseert hierover. 

Misverstanden

Er bestaat een aantal hardnekkige misverstanden over de wettelijke plicht een veiligheidsadviseur aan te stellen. Bedrijven verwachten soms dat ze geen VA nodig hebben, op grond van de volgende uitgangspunten:

1 Wij vervoeren alleen gevaarlijke stoffen over zee of door de lucht.

De veiligheidsadviseur is een verplichte functie volgens het ADR/RID/ADN. Maar ook bedrijven in luchtvervoer (regelgeving: ICAO-TI/IATA-DGR) en zeevervoer (IMDG Code) van gevaarlijke stoffen hebben bijna altijd de plicht een veiligheidsadviseur aan te stellen. Zij hebben namelijk nooit alleen met luchtvervoer en/of zeevervoer te maken, maar altijd ook met weg-, binnenvaart- en/of spoorvervoer. Immers, de lucht- en zee-zendingen moeten altijd via een andere vervoerswijze worden aan- en afgevoerd.

2 Ik vervoer onder de wettelijke vrijstellingen.

Alleen als het bedrijf uitsluitend onder de vrijstellingen uit het ADR/RID/ADN gevaarlijke stoffen vervoert, is er geen veiligheidsadviseur nodig. Die vrijstellingen gelden voor de zogenoemde 'limited quantities' (LQ, 3.4), 'excepted quantities' (EQ, 3.5) en de 1000-puntenregeling (1.1.3.6.2). Als een onderneming gevaarlijke stoffen in andere hoeveelheden vervoert - ook al is dat maar sporadisch - dan moet zij wel een VA aanstellen. Meer informatie over de vrijstellingen is te vinden in ADR/RID/ADN 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4 en 3.5.

3 Ik ben 'slechts' verzender/expediteur van gevaarlijke stoffen.

Voorheen hoefden verzenders/afzenders van gevaarlijke stoffen geen veiligheidsadviseur aan te stellen. Sinds 1 januari 2023 is dit echter wel verplicht. Met een verzender wordt dan bedoeld: een bedrijf dat de vervoersopdracht geeft, maar dat zelf niet vervoert, lost, laadt, vult of verpakt. Dit wordt ook wel ‘papieren afzender’ genoemd; expediteurs hebben vaak deze rol.

4 Ik heb al een veiligheidskundige in dienst.

Een veiligheidskundige is niet hetzelfde als een veiligheidsadviseur. Eerstgenoemde functionaris kan dus niet de taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsadviseur overnemen. De veiligheidskundige houdt zich voornamelijk bezig met de veiligheid van de medewerkers op de werkplek, dus niet specifiek met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De veiligheidsadviseur draagt bij aan het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen en houdt toezicht op de handelingen voor dit transport. 

Wanneer liever een externe VA?

Bedrijven die een veiligheidsadviseur (moeten) hebben, benoemen deze functionaris vaak intern. Maar in sommige situaties heeft een externe VA de voorkeur boven een interne medewerker. Special Cargo herkent een aantal situaties uit de praktijk. Bijvoorbeeld als er niemand in het bedrijf is die deze functie op zich kan nemen, doordat er geen tijd, expertise of opleidingsbudget beschikbaar is. Of als er wel een interne medewerker is die deze taken uitvoert, maar dit niet goed kan combineren met de reguliere werkzaamheden. Ook kiezen ondernemingen vaak voor een externe veiligheidsadviseur omdat men een onafhankelijk en objectief advies wil hebben, zonder de risico’s van bedrijfsblindheid en verstoring van hiërarchische interne verhoudingen.

Intern of extern beleggen?

Bedrijven die twijfelen of ze een VA moeten aanstellen, en zo ja liever intern of extern, kunnen een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek bij Special Cargo aanvragen. Ook kunnen zij de Flowchart Veiligheidsadviseur van Special Cargo downloaden. Door een aantal vragen in dit stroomdiagram te beantwoorden, ontvangt men een beeld toegespitst op de eigen bedrijfssituatie.

Over SCS Training & Consultancy

SCS Training & Consultancy (merknaam: Special Cargo College) is in 2004 opgericht onder de paraplu van het concern Special Cargo, dienstverlener en opleider in logistiek. T & C is een vooraanstaande aanbieder van trainingen en consultancy op het gebied van gevaarlijke stoffen, logistiek en security. Zo staat een poule van deskundige veiligheidsadviseurs de klanten bij in het borgen van de veiligheid rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook verzorgt Special Cargo College cursussen Veiligheidsadviseur ADR, RID en/of ADN.

Contact voor de pers

Voor meer informatie over de (externe) veiligheidsadviseur kunt u contact opnemen met Louise Wagenaar, afdeling Communicatie van Special Cargo, via +31 (0)20 655 6264 of communicatie@specialcargo.nl.

Meer informatie:

Flowchart Veiligheidsadviseur

Artikel 'De externe veiligheidsadviseur kan het verschil maken'

Meer binnen de rubriek Arbo, veiligheid en defensie