Nieuwe richtlijn opslag lithiumbatterijen PGS 37-2 naar verwachting per 2025 van kracht

13 DEC 2023 11:27 | Special Cargo

IPLO en Special Cargo adviseren stakeholders zich nu alvast voor te bereiden

Schiphol-Rijk, 7 december 2023

Op 8 november jl. heeft de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen de definitieve versie van de PGS 37- 2 gepubliceerd: de nieuwe richtlijn voor veilige opslag van lithium-energiedragers. Het was echter nog niet duidelijk wanneer deze richtlijn van kracht wordt. Als kennisleider op dit gebied wil Special Cargo voorop blijven lopen in het informeren van de vele bedrijven die lithiumbatterijen in opslag hebben. Daarom heeft zij opheldering gevraagd aan het IPLO, dat namens de PGSorganisatie informeert over de PGS-richtlijnen.

Omgevingswet per 2024

De definitieve PGS 37-2 krijgt wettelijke status en wordt verplicht op het moment dat de richtlijn in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wordt aangewezen als wet. Het Bal is namelijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) geeft aan: “De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking, maar de PGS 37-2-richtlijn is daar dan nog geen onderdeel van. Naar verwachting zal dat 1 januari 2025 wel het geval zijn.”

Juridische toets al doorstaan

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de partij die de wetswijziging moet doorvoeren. De nieuwe PGS 37-2-richtlijn heeft al wel de juridische toets van het ministerie doorstaan. De volgende stap is nu goedkeuring en vaststelling door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob). Men heeft aangegeven dit te doen voor het eind van dit jaar. Naar verwachting zullen hier geen wijzigingen meer uit voortvloeien, aldus IPLO.

PGS soms al verplicht

De definitieve richtlijn kan en mag echter nu al wel toegepast worden. Dit gebeurt ook al in veel gevallen, doordat de PGS 37-2 verplicht gesteld wordt door het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld in de vorm van maatwerkvoorschriften, bij het indienen van een melding Activiteitenbesluit en bij een aanvraag van een omgevingsvergunning milieu als voorschrift. Het kan per gemeente verschillen of en welke van de PGS 37-2-regels worden voorgeschreven. IPLO adviseert het bevoegd gezag om waar mogelijk aan te sluiten bij de PGS 37-2: “Deze richtlijn wordt namelijk binnen afzienbare tijd wel, via het Bal, vastgesteld als wetgeving. Het bedrijfsleven adviseren wij om regelmatig contact te houden met het bevoegd gezag, zodat zij op de hoogte is en blijft van de milieubelastende activiteiten, wijzigingen hierop en toekomstige ontwikkelen binnen bedrijven.”

Bereid u goed voor

IPLO adviseert verder bedrijven zich nu al te verdiepen in de PGS 37-2: “Probeer de PGS 37-2 zo snel mogelijk in de bedrijfsprocessen op te nemen. Het is belangrijk dat de opslag van lithiumbatterijen veilig gebeurt, en dat is juist wat deze richtlijn beoogt.” Voor de tussenliggende periode legt het IPLO op deze webpagina uit hoe het bedrijfsleven en overheden nu al kunnen voldoen aan nieuwe richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Whitepaper

Ook Special Cargo adviseert haar klanten zich nu alvast voor te bereiden op de komende regelgeving. Patrick Schoenmaker, Business Unit Manager Special Cargo: “Ook al is het nog niet zover, je moet wel zorgen dat je er klaar voor bent. Want op het moment dat de PGS 37-2 in de Omgevingswet wordt opgenomen, is ze direct van kracht. En in sommige situaties heeft de richtlijn substantiële gevolgen voor de bedrijfsvoering. Wij zien dat bedrijven het lastig vinden om handen en voeten te geven aan de nieuwe wetgeving. Voor deze groep hebben wij een whitepaper geschreven die dieper ingaat op de details van de PGS-37-2-richtlijn. De whitepaper is gratis te downloaden via onze PGS 37-2- informatiepagina .

Over Special Cargo

Met 25 jaar ervaring is Special Cargo autoriteit, kennispartner van de overheid, en erkend opleidingsinstituut op het gebied van transport en opslag gevaarlijke stoffen, beveiliging burgerluchtvaart en security. In de opslag van lithiumbatterijen zijn wij deskundig vanuit praktijk en theorie: op onze vestigingen in de Europoort en bij Schiphol (Special Cargo Services) realiseren wij (grootschalige) opslag voor onze klanten, en op onze trainingslocaties (Special Cargo College) verzorgen wij opleidingen in transport en opslag van gevaarlijke stoffen, onder andere PGS 37-2. In beide takken van Special Cargo staan deskundigheid en veiligheid altijd voorop.

Met Special Cargo als partner maakt u de logistieke wereld veiliger!

Contact voor de pers:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Louise Wagenaar, afdeling Communicatie van Special Cargo: +31 (0)20 655 6264 of communicatie@specialcargo.nl .

Meer informatie:

Whitepaper + informatie PGS 37-2  https://specialcargo.nl/blog/pgs-37-2/

Richtlijn PGS 37-2 (publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl) https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs37-2/

Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) https://iplo.nl/contact/vragenformulier/

###

Blijf op de hoogte binnen deze rubriek

Dit is een origineel bericht van Special Cargo

Ga naar alle berichten van deze organisatie.

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen