'Sportclubs mogelijk financieel in het nauw door spelers en vrijwilligers'

27 FEB 2024 10:09 | DAS Rechtsbijstand
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Pascal Besselink

Aanleiding:
Faillissement van Limburgse topclub Lions schokt handbalwereld, nog hoop op een doorstart

Spelerscontracten, maar ook contracten met vrijwilligers die zich inzetten voor de club, kunnen leiden tot veel financiële ellende als het contract gekwalificeerd kan worden als arbeidscontract. Ik vrees dat deze problematiek lastig is te voorkomen. Al vrij snel kwalificeren dergelijke spelerscontracten zich als arbeidsovereenkomst terwijl de club het mogelijk aanmerkt als vrijwilligersovereenkomst of spelersovereenkomst.

Uiteraard moet hier worden gekeken naar de elementen van de arbeidsovereenkomst. Is er sprake van loon, arbeid en gezag? Dan is het een arbeidsovereenkomst, ook al noem je het anders en dacht je hier als sportclub met je vrijwilliger of speler andere afspraken over gemaakt te hebben.

Als die vrijwilliger of speler op enig moment toch stelt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en de rechter kwalificeert dat ook als zodanig? Dan heb je hier als sportclub mee te maken. Of die club dat financieel kan ophoesten is juridisch dan niet relevant. Hoe zuur ook.

Dit fenomeen speelt overigens niet alleen bij sportclubs. Rechters halen wel vaker een streep door een opdrachtovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de platformzaken Deliveroo en Uber. De personen die voor deze bedrijven werk(t)en, hebben juridisch gezien een arbeidsovereenkomst. 

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen