Letselschade opgelopen tijdens bedrijfsongeval; wat moet je doen?

10 JUL 2024 15:53 | Online Goed Gevonden

Ben je betrokken geweest bij een bedrijfsongeval? Dan is het zeker verstandig om meteen na het ongeval jouw belangen te laten behartigen door een letselschade-expert. Want vaak ben je zelf na een ongeval nog niet in staat om helder na te denken en beslissingen te nemen. Ook al kun je dat wel, dan zijn de procedures bij letselschade zo ingewikkeld dat je daar beter niet zelf aan kunt beginnen. Het is dus verstandiger om een expert in te schakelen. Het komt namelijk vaak voor dat als gedupeerden hun zaak zelf afhandelen, zij zichzelf daarbij ernstig benadelen. Daarom is het altijd verstandiger om een deskundige in te schakelen. 

Zoek direct medische hulp

Als je gewond raakt bij een bedrijfsongeval, is je gezondheid het allerbelangrijkste. Zorg ervoor dat je meteen medische hulp zoekt, ook als de verwondingen aanvankelijk niet ernstig lijken. Sommige verwondingen, zoals hersenschuddingen of inwendige blessures, worden pas later duidelijk.

Meld het bedrijfsongeval bij je werkgever

Het is belangrijk dat je het bedrijfsongeval zo snel mogelijk schriftelijk meldt bij je werkgever of leidinggevende. Zet er de datum, tijd en plaats van het incident goed bij en beschrijf ook welk letsel je hebt opgelopen.

Verzamel bewijsmateriaal

Wil je je zaak ondersteunen, dan moet je zoveel mogelijk bewijs verzamelen over het bedrijfsongeval letselschade. Denk hierbij aan foto's van de plek waar het gebeurde, verklaringen van getuigen, medische rapporten en eventuele rapporten over de veiligheidssituatie.

Wie is aansprakelijk

Als een werknemer letsel oploopt door een ongeluk op het werk: wie is dan aansprakelijk? Volgens de ARBO-wetgeving moet een werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit betekent dat hij verantwoordelijk is voor het voorkomen van ongevallen en het garanderen van veilige werkomstandigheden, zoals goed onderhouden machines en het volgen van veiligheidsvoorschriften. Als er toch een ongeluk gebeurt, is de werkgever meestal aansprakelijk voor de schade, tenzij hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Handelingen van de werknemer die opzettelijk of bewust roekeloos zijn, kunnen deze aansprakelijkheid beperken, maar dit is zeldzaam. De meeste werkgevers zijn verzekerd voor bedrijfsongevallen, waardoor claims voor letselschade meestal via deze verzekering worden afgehandeld.

Raadpleeg een letselschadeadvocaat

Het is verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde letselschade jurist die je hierbij kan helpen. Een ervaren advocaat kan je adviseren over je rechten en een schadeclaim tegen je werkgever of diens verzekeraar indienen.

Houd alle documentatie bij

Bewaar alle documenten gerelateerd aan het bedrijfsongeval goed. Denk hierbij aan medische rekeningen, loonstrookjes die een mogelijk inkomensverlies laten zien, alle correspondentie met je werkgever en de verzekeringsmaatschappij en aantekeningen van gesprekken en afspraken over je letsel.

Wees op de hoogte van je rechten

Als werknemer heb je recht op een veilige werkomgeving en bescherming tegen letsel door bedrijfsongevallen. Je moet je rechten kennen en weten hoe je deze kunt opeisen als je letsel oploopt tijdens je werk.

Meer binnen de rubriek Arbo, veiligheid en defensie