Businesscase circulariteit en biodiversiteit moet even lonend zijn als voor groene energie

16 APR 2024 15:03 | MVO Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Wouter Scheepens

Aanleiding:
De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt flink, maar de industrie blijft ver achter - NRC

De grootste uitstoters hebben in Nederland vorig jaar 13,2 procent minder broeikasgassen uitgestoten, blijkt uit nieuwe cijfers. De energiesector is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van die daling – en dat is hartstikke logisch. Investeringen in zonnepanelen en windenergie bieden bedrijven een aantrekkelijke businesscase. Het – mede door de overheid gecreëerde – speelveld voor duurzame energie is duidelijk. Het is nu zaak om die businesscase ook zo aantrekkelijk te krijgen voor thema’s als circulariteit en biodiversiteit.

Daarvoor moet ook voor natuur of circulaire producten de businesscase lonend zijn. En dat is zeker nog niet het geval. Dus wachten bedrijven af. Het is aan de overheid om duidelijk langetermijnbeleid te maken. Om bijdragen aan biodiversiteit financieel aantrekkelijk te maken. En om gerecycled plastic bijvoorbeeld voordeliger te maken dan nieuw plastic.

We horen bijna dagelijks van de bedrijven uit ons netwerk: zonder businesscase en helder perspectief is het keihard werken om verduurzaming lonend te maken. Terwijl dat niet het geval zou moeten zijn. Een duurzame economie is immers in het belang van ons allemaal.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid