'Zorgen over wachttijd nieuwe medicijnen blijven'

09 MRT 2023 09:17 | Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Dit is een expertquote van Wim de Haart, Manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Minister Kuipers ziet wachttijd voor nieuwe medicijnen afnemen

Doordat minister Kuipers doorlooptijden voor nieuwe medicijnen in zijn Kamerbrief van 8 maart anders definieert dan de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), verschillen de cijfers van de minister en de VIG. Maar de zorgen over wachttijden voor nieuwe medicijnen blijven, dus de VIG gaat hierover graag verder in gesprek.

We hebben een eerste analyse gemaakt van de brief van de minister. Hier speelt een definitiekwestie.

Wachttijden lopen op

Innovatieve medicijnen kunnen in de sluis belanden, als de minister nog met de fabrikant wil onderhandelen over de prijs. Zo lang een medicijn in de sluis zit, is het niet beschikbaar voor de patiënt.

De minister presenteert de doorlooptijden naar jaar van EMA-registratie, terwijl de VIG de doorlooptijden presenteert naar het jaar dat geneesmiddelen uit de sluis komen. Dat laatste geeft een representatiever beeld, omdat er immers nog middelen in de sluis zitten.

Ook met de cijfers van de minister concludeert de VIG dat de geneesmiddelen die in 2022 uit de sluis kwamen daar gemiddeld langer in zaten dan de jaren ervoor. Te weten 550 dagen voor middelen die in 2022 uit de sluis kwamen en 510 in 2021, 479 in 2020. De zorgen van de VIG worden hiermee bevestigd.

#terugnaar100

De gesprekken over optimalisatie van de sluis hebben nog nauwelijks plaatsgevonden. Graag benadrukken we dat wij het gesprek met het ministerie van VWS willen voortzetten, om samen vast te stellen hoe we de doorlooptijden verantwoord kunnen inkorten. En zo patiënten sneller kunnen helpen.

De VIG startte in 2021 de campagne #terugnaar100. Inzet is dat een nieuw medicijn maximaal 100 dagen na de EMA-registratie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Meer binnen de rubriek Zorg