Woningcorporaties en Krajicek Foundation zetten zich in voor leefbare Haagse wijken

04 APR 2024 11:55 | Stichting Richard Krajicek Foundation

PERSUITNODIGING

10 april: Feestelijke ondertekening partnership

Woningcorporaties en Krajicek Foundation zetten zich in voor leefbare Haagse wijken

Den Haag – Op woensdag 10 april ondertekenen de drie bestuursvoorzitters van Staedion, Haag Wonen en Hof Wonen een partnership met de Krajicek Foundation. Met de ondertekening verbinden de woningcorporaties zich structureel aan de Krajicek Foundation om de leefbaarheid in diverse Haagse wijken te vergroten.

U bent uitgenodigd om dit feestelijke tekenmoment bij te wonen.

  • Datum:                10 april 2024
  • Tijd:                     14.00 – 15.00 uur
  • Locatie:              Playground Bokkefort, Dr. H. P. Bremmerstraat 35, Den Haag

Aanwezigen:     

  • Richard Krajicek (Oprichter Krajicek Foundation
  • Gijsbert van Herk (Bestuursvoorzitter Staedion)
  • Mohamed Baba (Bestuursvoorzitter Haag Wonen)
  • Bert Halm (Bestuursvoorzitter Hof Wonen)        

Het belooft een gezellige middag te worden op Krajicek Playground Bokkefort. Ook omwonenden van het multifunctionele sportplein zijn van harte uitgenodigd om – onder het genot van een hapje en drankje - mee te doen. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met het Suikerfeest. Voor de kinderen zijn er sportieve activiteiten, zoals 3x3 basketbal en een challenge bij de interactieve voetbalmuur.

Grotere Haagse samenwerking

Met de ondertekening van het partnership tussen de Haagse woningcorporaties en de Krajicek Foundation wordt er gewerkt aan drie nieuwe Krajicek Playgrounds in Den Haag Zuidwest. Dit als onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid voor Den Haag Zuidwest. In samenwerking met de gemeente Den Haag zijn drie locaties gekozen waar nieuwe Krajicek Playgrounds worden geopend. Elke woningcorporatie ‘adopteert’ er daar één van.

Met de steun van de corporatie kan de Krajicek Foundation activiteiten en programmering mogelijk maken, zodat dit de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. De drie locaties waar in de loop van 2024 nieuwe Playgrounds geopend worden zijn: Van Heeswijkplein (Hof Wonen), Melis Stokelaan (Haag Wonen) en Johannes Voetpad (Staedion).

Bokkefort tweede geadopteerde Playground van Nederland

Daarnaast stimuleren Staedion en Haag Wonen ook op reeds bestaande Krajicek Playgrounds de activiteiten voor de wijk. Staedion beet in oktober 2023 het spits af door als eerste woningcorporatie in Nederland de Krajicek Playground Oranjeplein in de Haagse Schilderswijk te adopteren. Haag Wonen is recent gestart met Playground Bokkefort in Houtwijk, de plek waar de feestelijke ondertekening plaatsvindt. Zo krijgen omwonenden een sportieve ontmoetingsplek in hun Haagse wijk, vergroten de activiteiten de leefbaarheid in de buurt en krijgen kinderen de kans het beste uit zichzelf te halen.

Reactie vanuit de Haagse woningcorporaties

Bestuursvoorzitter Staedion, Gijsbert van Herk: “Met onze bijdrage aan de Playground Oranjeplein in de Haagse Schilderswijk, investeren we in de leefbaarheid van deze wijk en daarmee in het woongenot van onze huurders. Door samen te werken met de Krajicek Foundation, de andere Haagse corporaties en partners in de wijk zorgen we voor een veilige, sportieve ontmoetingsplek voor de jeugd in de buurt.”

 Bestuursvoorzitter Haag Wonen, Mohamed Baba: “We vinden het een mooie kans om met de Krajicek Playground meer te kunnen betekenen voor de bewoners in deze wijk. Met de activiteiten op dit sport- en speelveld kunnen bewoners elkaar ontmoeten, bewegen en zich ontwikkelen in hun eigen buurt. Een mooi initiatief waarbij we als partner in de stad samen met de gemeente Den Haag, Staedion en Hof Wonen, Krajicek foundation en bewoners ons inzetten voor fijne buurten waar iedereen mee kan doen.“

Bestuursvoorzitter Hof Wonen, Bert Halm: "Bij Hof Wonen werken we samen met bewoners en partners aan prettige, groene wijken waar iedereen zich thuis voelt. Ik ben trots op onze samenwerking met de Krajicek Foundation. De Playground op Heeswijkplein wordt straks een plek waar jongeren samenkomen en gezamenlijk een balletje slaan, trappen of gooien. Hoe mooi is dat? Samen maken we van onze wijk een plek waar we trots op kunnen zijn, elke dag opnieuw."

 

Het Krajicek Model: méér dan Playgrounds alleen

Samen met gemeenten legt de Krajicek Foundation in aandachtswijken in heel Nederland Krajicek Playgrounds aan. Dit zijn multifunctionele sportvelden waar kinderen op een sociaal veilige plek, dicht bij huis, onbezorgd kunnen sporten en spelen. Zij worden hierbij minimaal twee keer per week begeleid door professionele sportleiders én door Krajicek Scholarshippers. Dit zijn jongeren uit de wijk die in ruil voor een studiebeurs activiteiten verzorgen op en rondom hun eigen Playground.

De Scholarshippers zijn rolmodellen in de wijk. Deze zeer gemotiveerde jongeren begeleiden zelf de activiteiten en dit werkt voor de hele buurt positief. De Krajicek Scholarshippers werken samen met de Haagse buurtsportcoaches van WSDH. Regiomanager Wim de Jong van de Krajicek Foundation: “Op Haagse Playgrounds zullen minimaal twee keer per week activiteiten worden verzorgd door professionele buurtsportcoaches. Belangrijke partner daarin is WSDH. Daarnaast zorgen we vanuit de Krajicek Foundation voor Scholarshippers die de activiteiten begeleiden. Dit zijn jongeren in de omgeving van de Playground die zich in ruil voor een studiebeurs willen inzetten voor de buurt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat dit een levendige plek wordt én blijft!" 

Krajicek Foundation in Den Haag

Momenteel zijn er diverse Scholarshippers vanuit de Krajicek Foundation actief in Den Haag. Zij zorgen er samen met de partners voor dat honderden kinderen dagelijks gratis buiten kunnen sporten en spelen. Den Haag heeft op dit moment 15 Krajicek Playgrounds, allemaal gelegen in aandachtswijken. Met de uitbreiding van de 3 Krajicek Playgrounds in Den Haag Zuidwest, komt dat aantal op 18 te liggen.

 

Contactpersonen ter plaatse:  Regiomanager Wim de Jong, 06- 20 01 98 56.   Relatiemanager Vanessa Dobbe, 06- 27 09 30 02. Noot voor de redactie:   Voor meer informatie, interviewverzoeken en aanmelden kunt u terecht bij Vanessa Dobbe. Relatiemanager a.i. Krajicek Foundation.   Vanessa@krajicek.nl    06-27093002  

Meer binnen de rubriek Ngo - goede doelen