ONE-Dyas mag beginnen met installeren boorplatform in Noordzee boven Schiermonnikoog

21 JUN 2024 14:00 | Raad van State

Gasbedrijf ONE-Dyas mag een boorplatform installeren en gebruiken twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog om vanaf eind 2024 gas te kunnen winnen uit de Noordzee. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft in een voorlopige uitspraak van vandaag (21 juni 2024) de schorsing opgeheven van de zogenoemde ordemaatregel die hij twee weken geleden had opgelegd. ONE-Dyas mag voorlopig gebruikmaken van de vergunning en de toestemmingen die de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft verleend voor dit gasproject. De Afdeling bestuursrechtspraak doet later in de bodemprocedure nog een definitieve uitspraak over de bezwaren van diverse natuurorganisaties tegen het gasproject.

Belangen van partijen

Vanwege de definitieve sluiting van het Groningerveld en het wegvallen van het aanbod van Russisch gas, is het belang van de staatssecretaris in deze procedure de leveringszekerheid van aardgas aankomende winterperiode 2024-2025 ter overbrugging van de Nederlandse energietransitie. De staatssecretaris heeft er een belang bij dat het boorplatform snel kan worden geïnstalleerd door de zeer beperkte beschikbaarheid van de gespecialiseerde transportmiddelen en installatiewerktuigen die dit op korte termijn kunnen doen. Tegenover dit belang staat het belang van de natuurorganisaties bij het behoud en bescherming van de diersoorten in het gebied en de omliggende natuurgebieden. Zij vrezen voor onomkeerbare gevolgen voor de natuur.  

Belangenafweging door de voorzieningenrechter

Hoewel de voorzieningenrechter het bedrijfseconomisch belang van ONE-Dyas bij deze voorlopige procedure onderkent, heeft hij in de eerste plaats de belangen van de natuurorganisaties die pleiten voor het in stand laten van de schorsing en de belangen van de staatssecretaris die pleiten voor het opheffen daarvan, tegen elkaar afgewogen. De voorzieningenrechter is er “op voorhand niet van overtuigd dat eventuele gebreken in de besluitvorming fataal zullen zijn voor de uiteindelijke realisering van het initiatief van ONE-Dyas en dat het initiatief vanwege die gebreken in zijn geheel geen doorgang kan vinden.” Dit leidt ertoe dat de belangenafweging in deze voorlopige procedure in het nadeel van de natuurorganisaties uitvalt.

Bodemprocedure

De uitspraak van vandaag is dus een voorlopig oordeel. Er loopt nog een zogenoemde bodemprocedure die de Afdeling bestuursrechtspraak later op een rechtszitting zal behandelen en waarbij alle beroepsgronden uitvoerig zullen worden behandeld. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak definitief uitspraak doen in deze zaak.

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen