Persbriefing Kiesraad en ministerie BZK

07 MRT 2023 16:16 | Kiesraad

Op 15 maart vinden de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen plaats. Per 1 januari 2023 zijn er nieuwe regels in werking getreden om de procedure van uitslagvaststelling transparanter en beter controleerbaar te maken. Dat heeft gevolgen voor het telproces bij de komende verkiezingen. Ook kunnen Nederlandse kiezers in het buitenland deze verkiezing voor het eerst invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer door te stemmen voor het kiescollege niet-ingezetenen.

De nieuwe regels voor de procedure van uitslagvaststelling vormen een eerste belangrijke stap om het verkiezingsproces blijvend te onderhouden. Zo is er ook een wetsvoorstel in consultatie dat tot doel heeft de kwaliteit van het verkiezingsproces te verbeteren en nieuwe taken en bevoegdheden onder te brengen bij de Kiesraad.

Over de voorbereiding van de komende verkiezingen praten wij u graag bij in een persbriefing op maandag 13 maart om 12:30 uur in Nieuwspoort. Tijdens deze bijeenkomst zullen Hans Klok (programmamanager verkiezingen ministerie BZK) en Pamela Young (secretaris-directeur Kiesraad) u informeren. De voorzitter van de Kiesraad, Wim Kuijken, zal de bijeenkomst openen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Meer binnen deze rubriek