29 partijen leveren kandidatenlijst in voor Tweede Kamerverkiezing

10 OKT 2023 18:52 | Kiesraad

29 partijen hebben een kandidatenlijst ingeleverd voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023. De Kiesraad heeft de kandidatenlijsten onderzocht en bij 15 partijen verzuimen vastgesteld. Partijen hebben nu twee dagen de tijd om de verzuimen te herstellen. Op vrijdag 13 oktober om 17.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Ook worden dan de lijsten genummerd.

Van de 29 partijen die een lijst inleverden hebben er 13 geen zetel behaald bij de vorige Tweede Kamerverkiezing, in 2021.

Bij de Tweede Kamerverkiezing van 2021 leverden 41 partijen een kandidatenlijst in, 37 partijen namen vervolgens deel aan de verkiezing.

Geldigheid kandidatenlijsten

Vrijdag 13 oktober om 17.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de vermelde kandidaten en vermelde partijnamen. Ook nummert de Kiesraad de kandidatenlijsten. De openbare zitting vindt plaats in de Wttewaall van Stoetwegenzaal in de Tweede Kamer. Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Een geldig identiteitsbewijs is verplicht. De zitting is ook te volgen via een livestream. Het proces-verbaal van de zitting met daarin de kandidatenlijsten wordt na afloop gepubliceerd op de website van de Kiesraad.

Ingeleverde kandidatenlijsten

De volgende partijen (op alfabetische volgorde) leverden een kandidatenlijst in:

1.      BBB

2.      BIJ1

3.      Blanco (Sterenborg, G.)

4.      BVNL / Groep Van Haga

5.      CDA

6.      ChristenUnie

7.      DENK

8.      D66

9.      Forum voor Democratie

10.   GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)

11.   JA21

12.   JEZUS LEEFT

13.   LEF - Voor de Nieuwe Generatie

14.   LP (Libertaire Partij)

15.   Nederland met een PLAN

16.   Nieuw Sociaal Contract

17.   PartijvdSport

18.   Partij voor de Dieren

19.   Partij voor Ontwikkeling

20.   Piratenpartij - De Groenen

21.   Politieke Partij voor Basisinkomen

22.   PVV (Partij voor de Vrijheid)

23.   Samen voor Nederland

24.   SP (Socialistische Partij)

25.   Splinter

26.   Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

27.   Volt

28.   VVD

29.   50PLUS

Op woensdag 11 oktober wordt het proces-verbaal van het onderzoek gepubliceerd op www.kiesraad.nl. Hierin staat welke partijen een lijst hebben ingeleverd en welke verzuimen zijn geconstateerd.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid