Zonder geld geen beweging bij gebiedsaanpak NPLG

30 OKT 2023 13:44 | DLV Advies
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Harm Wientjes

Aanleiding:
Nationale Omgevingsvisie | Tweede Kamer der Staten-Generaal

De provincies hebben hun gebiedsplannen ingediend, maar minister van der Wal zegt het benodigde geld nog niet toe. Ze wil dat alle provincies zich eerst committeren aan alle geregionaliseerde NPLG-doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat en ze wil eerst weten of de doelen wel bereikt worden. Dit zorgt voor een afwachtende houding bij provincies, waardoor de transitie stagneert.

Alle provincies hebben gebiedsplannen ingediend en aangegeven hoeveel geld ze hiervoor nodig hebben. In totaal vragen de provincies om 58 miljard euro. De minister vraagt de provincies in een brief dit terug te brengen tot 16 miljard euro. 

Geen transitiefonds

Of dit geld beschikbaar is, is echter nog helemaal niet duidelijk. Het transitiefonds waar de gebiedsplannen van betaald zouden worden, is er niet en komt er voorlopig ook niet. Nu moet het met de gewone begroting voor het landbouwbeleid in 2024 mee. Dit debat is naar verwachting pas in januari.

Transitie staat stil

De eis van de minister dat provincies zich moeten committeren aan de plannen van het demissionaire kabinet, zonder zicht op voldoende geld om de plannen uit te kunnen voeren, zorgt voor een afwachtende houding. Dit merken wij bij DLV Advies in onze contacten met provincies én met boeren.

Snel middelen beschikbaar stellen

Provincies en boeren willen wel aan de slag. Niet voor niets vroegen Limburg, Overijssel en Zeeland al om een startbedrag om met een deel van de plannen te kunnen beginnen. Maar doordat ze niet gefaciliteerd worden en geen duidelijkheid krijgen vanuit de politiek, valt het stil. De maatregelenpakketten moeten integraal worden beschouwd. Een half plan uitvoeren levert geen verbetering aan de gewenste transitie in het landelijk gebied. Het is dus zaak voor de minister om snel met voldoende financiële middelen over de brug te komen zodat de provincies aan de slag kunnen.

Meer binnen de rubriek Dieren en natuur