PFAS besmetting in zwemplas De Betteld, Oosterwijkse Vloed en Baakse Beek

20 JUN 2024 16:31 | Waterschap Rijn en IJssel

Dit is een gezamenlijk persbericht van Gemeente Bronckhorst, GGD Noord- en Oost Nederland en Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel heeft hoge concentraties PFAS gemeten in zwemplas De Betteld in Zelhem, delen van de Oosterwijkse Vloed en een klein deel van de Baakse Beek. Vermijd uit voorzorg elk contact met het water. 

Vermijd contact met water door mens en dier 

Dat geldt voor de volgende locaties: 

  • Zwemplas De Betteld in Zelhem,  

  • De Oosterwijkse Vloed (van De Betteld tot de Baakse Beek),  

  • De Baakse Beek (tussen de Oosterwijkse Vloed tot aan de IJssel). 

De concentraties PFAS zitten hier boven de landelijke norm.  Het is nog niet helemaal bekend wat het effect van de gemeten concentraties is op de gezondheid. Daarom is het advies om uit voorzorg het water niet te gebruiken om te drinken, zwemmen, spelen of sproeien. Dat geldt voor mensen en (huis)dieren.  

Maatregelen genomen 

De provincie heeft een zwemverbod ingesteld voor de recreatieplas. Het waterschap heeft de zwemplas afgesloten van de Oosterwijkse Vloed om verdere verspreiding te voorkomen. Ook plaatst het waterschap borden langs de beek en stelt zo snel mogelijk een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater uit de Oosterwijkse Vloed. De gemeente heeft mensen die wonen of grond hebben aan de beken of zwemplas geïnformeerd. Volgende week is er voor aanwonenden een informatiebijeenkomst. 

Oorzaak en verspreiding nog onderzocht 

Het waterschap en de provincie onderzoeken op verschillende plekken of ook hogere concentraties PFAS in het grondwater en in de bodem zitten. De onderzoeken duren enkele weken. Op basis van de resultaten bepalen we of meer onderzoek of meer maatregelen nodig zijn.  

Bij toeval ontdekt 

De PFAS besmetting bij Zwemplas De Betteld kwam aan het licht tijdens een landelijke steekproef. In deze proef werd bij meerdere zwemwateren gemeten of er PFAS in het water zit. Uit de metingen bleek dat er bij De Betteld heel veel PFAS in het water zit. Naar aanleiding daarvan heeft het waterschap ook gemeten in de Oosterwijkse Vloed. Deze beek staat namelijk in verbinding met de zwemplas. 

Wij houden je op de hoogte via de website www.wrij.nl.   Voor vragen over waterbeheer en het PFAS-onderzoek: Waterschap Rijn en IJssel via 06 - 52600919 en l.guest@wrij.nl. Voor vragen over PFAS en gezondheid: GGD Noord- en Oost-Gelderland via 088 - 443 3663 en communicatie@ggdnog.nl.  Voor vragen over zwemwater: Provincie Gelderland via 06 - 52801932 en t.van.den.brink@gelderland.nl

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid