'Zorgvuldigheid voor snelheid bij pensioenstelseloverstap'

30 MEI 2024 10:50 | Pensioenfederatie
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Ger Jaarsma

Aanleiding:
Pensioenfondsen schuiven overstap op nieuwe stelsel voor zich uit

Het aantal pensioenfondsen dat op 1 januari 2025 overstapt op het vernieuwde stelsel neemt af, blijkt uit een enquête van toezichthouders DNB en AFM onder pensioenfondsen. Op dit moment is ons beeld dat zo'n 11 pensioenfondsen op 1 januari 2025 overstappen. Later in dat jaar komen er nog enkele pensioenfondsen bij.

De redenen voor uitstel zijn duidelijk. Pensioenfondsen zijn nu en in de komende jaren bezig om samen met sociale partners en uitvoeringsorganisaties keuzes te maken over aanpassing van de pensioenregelingen, evenwichtig overgaan naar de nieuwe regeling, nieuw te bouwen en in te richten IT-systemen, communicatie en begeleiding van deelnemers bij het maken van pensioenkeuzes.

We doen dit samen. Naast pensioenfondsen is er de nauwe betrokkenheid van overheid, pensioenuitvoerders, toezichthouders. Ook bij DNB en AFM proeven we dat ze kijken naar handige en efficiënte manieren van toezicht. En we luisteren en checken bij elkaar of we elkaar goed begrijpen. Zo zitten we samen in dit proces. 

Daarbij gaat zorgvuldigheid voor snelheid. Pensioenfondsen zijn allemaal verschillend, elk bestuur en de sociale partners moeten steeds weer kijken hoe hun regelingen meegaan naar de toekomst, hoe ze de verschillende groepen evenwichtig behandelen. Het is dus geen one-size-fits-all. Die hele diverse fondsen gaan dus ook verschillende zaken tegenkomen, die ze moeten bespreken met hun sociale partners.

Het gaat om geld van mensen. Dan gaat het dus weer om de zorgvuldigheid. Alle betrokken partijen zitten nu midden in dat proces. Dat vraagt om zorgvuldige besluitvorming en een ononderbroken focus op de opdracht.

Meer binnen de rubriek Economie en geld