'Zonder goede data is duurzaam beleggen lastig'

20 JUL 2023 12:18 | Pensioenfederatie

Dit is een expertquote van Ger Jaarsma, Voorzitter, Pensioenfederatie

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Grote pensioenbeleggers: Europees voorstel over duurzame bedrijfscijfers schiet tekort

Pensioenbeleggers APG en PGM luiden donderdag in het Financieele Dagblad de noodklok over een Europees voorstel over duurzame bedrijfsrapportages. De Pensioenfederatie deelt die zorgen.

De Europese economie moet groener om de klimaatafspraken van Parijs te verwezenlijken en mensenrechtenschendingen in waardeketens tegen te gaan. De Europese Commissie ziet bij die verduurzaming een belangrijke rol weggelegd voor beleggers. Want de sturende macht van geld kan veel in beweging zetten.

De Nederlandse pensioenfondsen nemen hun verantwoordelijkheid bij deze verduurzaming graag. De fondsen denken in Europees verband ook actief mee over hoe die rol zo effectief mogelijk kan worden ingevuld.

Om duurzaam te kunnen beleggen en daarover volgens Europese regelgeving te kunnen rapporteren, moeten pensioenfondsen kunnen beschikken over relevante duurzaamheids-data van bedrijven. En daar wringt de schoen. De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel gedaan voor regelgeving op dit gebied. Die regelgeving schiet tekort, omdat ondernemingen met deze nieuwe regels te veel en te vrijblijvend ruimte krijgen om niet of slechts gedeeltelijk te rapporteren over duurzaamheid.

Tegelijkertijd wordt van institutionele beleggers wél verwacht dat ze rapporteren over het duurzaamheidsgehalte van hun beleggingen. Ook over de bedrijven die kiezen niet te rapporteren. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid te eenzijdig bij beleggers neergelegd.

De Europese Commissie vindt in ons een medestander in het streven naar een groenere economie. Maar we kunnen het niet alleen. Zonder betrouwbare en vergelijkbare informatie van bedrijven over zaken als vervuiling, CO2-uitstoot en energieverbruik, tasten we in het duister. Wij willen vooruit, maar dat kan alleen als we samen de schouders eronder zetten: De Nationale en Europese politiek, consumenten, beleggers én het bedrijfsleven.

De Pensioenfederatie en pensioenuitvoeringsorganisaties APG, PGGM en MN stuurden eerder deze maand een brief naar de Europese Commissie over dit onderwerp en dienden een reactie in op een consultatie over het onderwerp.

Meer binnen de rubriek Economie en geld