'Pensioenduidelijkheid ook nodig voor zzp'ers'

24 AUG 2023 14:05 | Pensioenfederatie

Dit is een expertquote van  Ger Jaarsma, voorzitter, Pensioenfederatie.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Bijna vijfde van zzp'ers heeft niets geregeld voor pensioen

We zien voor schijnzelfstandige zzp’ers en werkgevers stevige pensioenproblemen aankomen als het demissionaire kabinet het probleem van schijnzelfstandigheid laat liggen als ‘controversieel’ onderwerp. Het omgekeerde is nodig, juist nu moet er doorgepakt worden.

De maatregelen die minister Van Gennip (SZW) vorig jaar aankondigde zien we graag snel in een consultatieronde, zoals voor de zomer al de bedoeling was. Dan blijft de aanpak van schijnzelfstandigheid nog enigszins op schema. Helderheid is nodig, pensioenfondsen kunnen dan sneller en beter een fatsoenlijk pensioen opbouwen voor de ex-schijnzelfstandige die werknemer wordt. Nu doet vooral de laagbetaalde zzp’er dat niet zelf, met grote negatieve gevolgen na zijn AOW-leeftijd.

Ook zal opdrachtgever van een schijnzelfstandige, straks als zijn werkgever, pensioenpremie moeten afdragen – en wel met terugwerkende kracht. Ook om die rekening niet te hoog laten oplopen is het zaak om tempo te maken met de aanpak.

Meer binnen de rubriek Economie en geld