Floris Harm nieuwe uitvoerend directeur LeidenAsiaCentre

07 FEB 2023 12:35 | Leiden Asia Centre

Met ingang van 1 april 2023 is Floris Harm benoemd tot nieuwe uitvoerend directeur en financieel bestuurder van het LeidenAsiaCentre (LAC). Per die datum volgt hij Lily Sprangers op.  Sprangers gaat per 1 augustus met pensioen. In de tussenliggende maanden zal zij werken aan verschillende projecten bij het LAC.

Floris Harm werkt momenteel als Azië-redacteur op de Buitenlandredactie van de NOS. Harm studeerde sinologie in Leiden en in Beijing. Tussen 1994-1999 was hij China-correspondent voor de Telegraaf en het NOS Radio 1 Journaal. Daarna vervulde hij verschillende functies op de binnen- en buitenlandredactie van de NOS, waaronder verslaggever, onderzoeksjournalist en televisieredacteur.

Met het aantreden van Harm en het versoepelen van de reisbeperkingen in Azië verwacht het LeidenAsiaCentre het internationale netwerk buiten Europa weer snel op een pre-Corona niveau te brengen.

LeidenAsiaCentre

Het LeidenAsiaCentre werd in 2016 opgericht als hét onderzoeksinstituut voor toegepaste wetenschap over modern Azië. Het LAC richt zich op de impact voor Nederland/Europa van politieke en sociale ontwikkelingen in Azië. Naast het uitvoeren van een eigen onderzoeksagenda is het LeidenAsiaCentre in toenemende mate actief in het uitvoeren van onderzoeksopdrachten van derden.

Onderzoek wordt gedaan door een staf van 6 medewerkers en een kring van 8-12 wisselende onderzoekers onder leiding van de wetenschappelijk directeur Florian Schneider. Daarnaast organiseert het LAC lezingen, internationale conferenties en workshops. Als uitvoerend directeur zal Harm zich ook richten op het betrekken van een breder publiek bij de analyses en onderzoeksresultaten.  Toonaangevende projecten en publicaties gaan onder meer over China’s invloed in Nederland, de corona-aanpak in Azië, en hoe er in verschillende regio’s wordt aangekeken tegen China’s nieuwe zijderoute.

Onderzoeksagenda 2023-2024

Het eigen onderzoek voor de periode 2023-2024 focust op de relaties tussen Aziatische landen onderling en met de wereld, in het bijzonder wat betreft ‘decoupling’, ‘alternative coupling’ en ‘re-coupling’. Enerzijds groeien bijvoorbeeld China en Europa op veel vlakken uit elkaar. Deze ‘decoupling’ leidt soms tot nieuwe – of nauwere – relaties tussen partijen in Azië en elders. Maar er zijn ook thema’s (klimaatverandering, pandemie, o.a.) waar partijen (opnieuw) zullen moeten samenwerken (‘re-coupling’).

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u terecht bij Lily Sprangers, uitvoerend directeur van het LAC, tel. 06 1120 6033 of sprangers@leidenasiacentre.nl Een overzicht recente projecten en publicaties vindt u hier: https://leidenasiacentre.nl/publications/ en https://leidenasiacentre.nl/themas-en-projecten/

Meer binnen de rubriek Sociale wetenschap