Haal de Vliegende Brigade naar jouw onderwijsinstelling!

02 FEB 2023 16:01 | ECBO (onderdeel van CINOP)

Het verbeteren van studentenwelzijn en het streven naar goede in-, door- en uitstroom zijn dé thema’s waaraan onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo op dit moment veel aandacht besteden. Dat leidt soms tot lastige vragen waarop onderwijsprofessionals niet altijd een antwoord hebben. Om hen daarbij te helpen, staat de komende twee jaar de Vliegende Brigade klaar: een groep onderzoekers met expertise op deze thema’s. Kosteloos helpt de Vliegende Brigade tien onderwijsinstellingen bij het uitdiepen van hun vraagstuk, reikt antwoorden aan op basis van wetenschappelijk onderzoek én helpt bij het maken van een vliegende start om inzichten toe te passen in de praktijk. Binnenkort start de eerste ronde waarop je een vraagstuk kunt indienen. Kijk nu alvast op www.ecbo.nl/vliegendebrigade wat de brigade voor jou kan betekenen! 

Vragen in jouw onderwijspraktijk

  • Hoe kan aanpassing van het BSA ons helpen om uitval van studenten te voorkomen?
  • Peer support kan studentenwelzijn bevorderen: hoe faciliteren we dit voor onze opleidingen?
  • Hoe kunnen wij positieve psychologie inzetten om het welzijn van onze studenten te verbeteren?

Herken je dit soort vragen in jouw onderwijspraktijk? Binnen het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs is er veel aandacht voor studentenwelzijn en in-, door- en uitstroom. Daarmee gaan vragen gepaard waarop onderwijsprofessionals niet direct een antwoord hebben. In 2023 en 2024 biedt de Vliegende Brigade onderwijsprofessionals een helpende hand. Verdeeld over die periode gaat de Vliegende Brigade in drie rondes met in totaal tien vraagstukken aan de slag.

Over de Vliegende Brigade

Samen met betrokkenen van de betreffende onderwijsinstelling werkt de brigade toe naar een oplossing die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en die toepasbaar is in de praktijk. Per vraagstuk levert de brigade een bondige rapportage op van de wetenschappelijke inzichten, een factsheet die helpt om de inzichten te vertalen naar de praktijk en een werkvorm die helpt om inzichten te borgen in de eigen onderwijspraktijk. De antwoorden op de vragen en alle producten komen op Onderwijskennis.nl te staan, zodat de uitkomsten andere onderwijsprofessionals kunnen inspireren en helpen. Deelname aan de Vliegende Brigade is kosteloos. De Vliegende Brigade is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) met middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs, gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitvoering van de Vliegende Brigade is in handen van ECBO.

Stay tuned

Op www.ecbo.nl/vliegendebrigade vind je alle informatie. In april gaat de Vliegende Brigade echt van start, dan begint de eerste ronde waarin de brigade met de eerste vraagstukken aan de slag gaat. Wil je er als de eerste bij zijn om jouw vraagstuk in te dienen? Geef dan jouw contactgegevens aan de brigade door!

Vragen? Bel met Suzanne Hardeman, senior communicatieadviseur: 06-53749283 of mail naar shardeman@cinop.nl.

Meer binnen de rubriek Beroepsonderwijs