Persuitnodiging | ECIO presenteert rapport 'De Staat van Inclusief Onderwijs 2023'

11 NOV 2023 12:44 | ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs

Het ECIO zet zich in voor de bevordering van inclusief onderwijs binnen het hoger onderwijs (hbo en wo). Met 'De Staat van Inclusief Onderwijs 2023', rapporteert ECIO over de huidige status en doet aanbevelingen voor de toekomst. Dit rapport volgt op de eerste editie uit 2022 en gaat dieper in op zowel nieuwe als bestaande data en inzichten. Het rapport wordt uitgereikt aan Prinses Laurentien tijdens de bestuurdersbijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag op 16 november a.s.

Focus op inclusief onderwijs

Het rapport benadrukt de noodzaak van een landelijke norm voor inclusief onderwijs, gericht op elementen zoals basisondersteuning, toegankelijkheid van gebouwen en digitale leermiddelen. Diversiteit wordt als norm gesteld, waarbij het onderwijs rekening houdt met de behoeften van alle studenten.

Doel van de bijeenkomst

De stand van zaken opmaken, goede voorbeelden delen en het gesprek over inclusief onderwijs in het mbo, hbo en wo op bestuurlijk niveau vooruithelpen.

Deelnemers

Onderwijsbestuurders, bestuurlijk aanjagers, landelijke samenwerkingspartners en politici (mbo, hbo en wo).

Praktische informatie

 • Datum: 16 november 2023
 • Locatie: De Koninklijke Schouwburg, Kort Voorhout 3, Den Haag
 • Persinformatie/-deelname: neem contact op met Joyce van der Wegen, programmamanager externe relaties ECIO, joyce.vanderwegen@ecio.nl, tel: 06-15821724
 • Programma:

14:00 | Start en opening door dagvoorzitter (Filemon Wesselink)

Filemon is bekend als programmamaker en van documentaireserie ‘Het is hier autistisch!’. In de documentaire volgt hij personen met de diagnose ‘autisme’, maar legt hij ook zijn eigen diagnosetraject vast

14:10 | Introductie programma en in dialoog met Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO)

Dialoog tussen de dagvoorzitter en Tom van de Beer en Joyce van der Wegen (ECIO)

14:25 | Presentatie 'De staat van Inclusief onderwijs' en overhandiging rapport aan prinses Laurentien

Presentatie en overhandiging door onderzoekers Lotte Scheeren en Marit Scheurs (ECIO)

14:50 | Spoken word een jongere rondom inclusief onderwijs

Cylus Kawesi, een havo-scholier die van vmbo-basis-kader doorstroomde, was actief als LAKS bestuurder waar hij zich inzette voor inclusief onderwijs. Hij lanceerde de 'inclusieve taalgids' om docenten te ondersteunen in inclusief taalgebruik. Vandaag draagt hij bij met een spoken word over inclusief onderwijs.

15:00 | Panelgesprek

Ervaringsdeskundigen en experts delen hun inzichten:

 • April Ranshuijsen: Kandidaat Kamerlid GroenLinks/PvdA, voorvechter van inclusieve samenleving.
 • Daniel van Brussel: Bestuurslid ISO, focus op studentenwelzijn.
 • Kyra Mulders: 'Student van het jaar' bij Erasmus Universiteit, inzet voor toegankelijke campus.
 • Rick Wolff: Onderzoeker en lid Expertgroep Toegankelijkheid Hoger onderwijs, ETHO.
 • Marcel Oosterveer: Burgemeester Waalre, inzet voor inclusiviteit met persoonlijke ervaringen.
 • Paul van Meenen: Eerste Kamerlid D66, focus op onderwijs en inclusiviteit.

Stellingen panelgesprek:

 • Een landelijke norm voor basisvoorzieningen in het hbo en wo voor studenten met een beperking of ondersteuningsvraag.
 • Jaarlijkse monitoring van fysieke toegankelijkheid van onderwijsgebouwen (mbo, hbo, wo).
 • Beschikbaarheid van digitale alternatieven voor elke les of college.
 • Aanbieden van alternatieve toetsvormen op verzoek van de student.

15:30 | Pauze

15:50 | Interviews tussen dagvoorzitter en verschillende sprekers

 • Ronde 1 | In gesprek met: Ron Minée (directeur vereniging hogescholen) en Heidi Boussen (directeur hoger onderwijs en studiefinanciering bij ministerie Tweede Kamer OCW) | Focus gesprek: wat is het beleid vanuit het ministerie en landelijk gezien?
 • Ronde 2 | In gesprek met: Daan de Kort (VVD, woordvoerder toegankelijkheid) en Elisa Weehuizen (voorzitter LSVb) | Focus gesprek: aandacht Tweede Kamer inclusief onderwijs en belang VN-verdrag.  
 • Ronde 3 | In gesprek met de CvB-leden van de onderwijsinstellingen die de intentieverklaring VN-verdrag Handicap gaan ondertekenen: Hogeschool Van Hall Larenstein, Christelijke Hogeschool Ede  

16:40 | Plenair ondertekenmoment van onderwijsinstellingen intentieverklaring VN-verdrag Handicap

 • Door: Hogescholen Codarts, ArtEZ University of the Arts, Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Van Hall Larenstein, Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en mbo-instelling Firda
 • Ellen van Veen (ECIO) vertelt over wat het VN-verdrag is en waarom er een intentieverklaring is opgesteld.

16:55 | Afsluiting

17:00 -18:00 | Netwerkborrel

 

Een fundamenteel aspect van inclusief onderwijs is het vaststellen van een landelijke standaard, inclusief richtlijnen voor basisondersteuning, essentiële faciliteiten, toegankelijke gebouwen en digitale leermiddelen. Dit benadrukt het principe dat diversiteit de norm is, waarbij het ontwerp van onderwijsgebouwen, programma's en examens rekening houdt met alle studenten, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Cruciaal hierbij is bewustwording van het VN-verdrag en de actieve betrokkenheid van ervaringsdeskundige studenten. Regelmatige feedback van studenten over hun behoeften en interacties met ervaringsdeskundigen zijn van vitaal belang voor de voortgang naar meer inclusief onderwijs, waarbij de motivatie binnen het onderwijs duidelijk aanwezig is. Met de jaarlijkse publicatie 'Staat van Inclusief Onderwijs' (gericht op hbo en wo), streeft het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) ernaar onderwijsinstellingen te ondersteunen in het vormen van een uniforme visie op inclusief onderwijs. Het ECIO zet zich in voor het versnellen van de overgang naar inclusief onderwijs, met speciale aandacht voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben, zoals die met fysieke of mentale beperkingen, mantelzorgtaken, of die kampen met overmatige stress of familieomstandigheden. Tijdens de bijeenkomst faciliteren we een dialoog en bieden we netwerkmogelijkheden. Verschillende onderwijsinstellingen zullen hun toewijding aan het VN-verdrag voor personen met een handicap bekrachtigen door live de intentieverklaring VN-verdrag Handicap te ondertekenen.

Meer binnen de rubriek Onderwijs