Student Erasmus Universiteit wint ECIO Frank Award 2024 voor inclusiever onderwijs

21 JUN 2024 11:42 | CINOP / ECIO, Expertisecentrum Inclusief Onderwijs

Met trots kondigen we aan dat Froukje van Gelder, student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gisteren de ECIO Frank Award 2023-2024 heeft gewonnen in de categorie wetenschappelijk onderwijs! Deze award erkent de inspanningen en het harde werk van studenten met een ondersteuningsbehoefte die zich inzetten voor meer inclusiviteit binnen hun universiteit. Dit kan betrekking hebben op studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Er zijn talloze redenen waarom studeren soms moeilijk is en extra ondersteuning vereist.

Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) reikt deze prijs jaarlijks uit aan studenten die zich inzetten voor inclusiever onderwijs binnen hun onderwijsinstelling.

Pionier in toegankelijk onderwijs

Froukje van Gelder, geneeskundestudent met dyslexie, heeft zich onderscheiden door de ontwikkeling van een e-learning module voor beter begrip van dyslexie onder docenten. Het succes van de e-learning module bij het Erasmus MC en de vraag naar uitbreiding naar Engelstalige docenten en studenten, benadrukken de impact en de noodzaak van Froukjes initiatief.

uitreiking Ecio frank award aan Froukje

Haar inzet inspireert omdat ze laat zien hoe met passie, kennis en de juiste middelen significante verbeteringen in het onderwijssysteem aangebracht kunnen worden. De volgende stap is het vertalen van de e-learning naar het Engels om een nog breder publiek te bereiken en de inclusiviteit binnen het onderwijs verder te verbeteren. Hiervoor is financiering nodig voor professionele vertaling, waarmee de kwaliteit en de toegankelijkheid van het materiaal gewaarborgd blijven. Froukje’s initiatief onderstreept het belang van bewustwording en educatie over dyslexie onder docenten, met als uiteindelijk doel een inclusiever en toegankelijker onderwijs voor iedereen, ongeacht leerbeperkingen.

Impact en inspiratie

De ECIO Frank Award erkent jaarlijks de creativiteit en inzet van studenten zoals Froukje, die met hun innovatieve ideeën en projecten een duurzame impact op de onderwijsomgeving realiseren. De winnaars ontvangen een geldprijs van 1.000 euro om hun initiatief verder te ontwikkelen en te implementeren.

Jurybeoordeling

De jury bestond uit Kirsten van den Hul – directeur van DutchCulture en voormalig Tweede Kamerlid, Marissa van der Tol – student TU Delft en winnaar van de ECIO Frank Award 2021-2022 (categorie WO) en Illya Soffer – directeur Ieder(in). De juryleden zetten zich op hun eigen manier in voor inclusief onderwijs en/of mentaal welzijn.

De winnaars zijn geselecteerd uit de vier genomineerden (twee uit de hbo-categorie en twee uit de wo-categorie) die in de finale met een videoboodschap hun initiatief en inzet voor het prijzengeld presenteerden. Een deel van de jury heeft de e-learning zelf gevolgd en vindt dat de training uitstekend in elkaar zit. De jury vindt dit idee heel sterk omdat het niet alleen de studenten zelf helpt, maar juist ook de docenten professionaliseert. De training draagt bij aan de bewustwording en kennisvergroting van zowel docenten als medestudenten. Daarnaast ziet de jury een grote impact van de training omdat deze ook landelijk voor alle docenten beschikbaar kan worden. De jury vindt de training duurzaam. Het idee om de e-learning te vertalen naar het Engels juicht de jury toe omdat dyslexie vele mensen betreft, ook over mensen met een niet-Nederlandstalige achtergrond. Dit geeft het idee van Froukje een extra dimensie qua toegankelijkheid.

Op 30 mei jl. ontving Eleana Vallianatos van de Haagse hogeschool de ECIO Frank Award in de categorie hbo uitgereikt.

Zowel ECIO als de jury zijn bijzonder trots op álle genomineerde studenten. De jury had een lastige taak. 

“Elke genomineerde student draagt dagelijks bij aan inclusief onderwijs door hun inzet. We zijn trots op hen en hopen dat ze een inspiratiebron zijn voor andere studenten die extra ondersteuning nodig hebben”.

Meer binnen de rubriek Onderwijs