Een chronische ziekte of beperking? Doe belastingaangifte met behulp van meerkosten.nl

21 FEB 2024 12:26 | Ieder(in)

Leven met een chronische ziekte of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Komen deze kosten voor eigen rekening? Dan zijn ze voor een deel aftrekbaar via de belasting. Vanaf 1 maart 2024 kun je belastingaangifte doen over het jaar 2023. Ieder(in) roept mensen met meerkosten op om vooral geen geld te laten liggen. Omdat het niet altijd eenvoudig is om uit te zoeken welke kosten voor aftrek in aanmerking komen, publiceert Ieder(in) op de website meerkosten.nl alle actuele informatie. 

Dubbel voordeel

Aangifte doen loont vaak dubbel. Je krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug, maar je krijgt mogelijk ook meer zorg- en huurtoeslagen omdat door de aftrek je belastbare inkomen daalt. Ook als je inkomen laag is en je geen belasting hoeft te betalen, kan het toch zo zijn dat je belastinggeld terugkrijgt vanwege extra zorgkosten.

Meer belastingvoordelen

Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie en praktische tips over de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting, maar ook over andere belastingvoordelen zoals de dubbele kinderbijslag, de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind en aftrek voor tijdelijk verblijf thuis (weekenden en vakanties) van verwanten die in een instelling wonen.

Meerkosten.nl/belastingvoordeel

Ieder jaar veranderen er wetten en regels voor het aftrekken van kosten bij de belastingaangifte. Ieder(in) zoekt precies uit hoe dit zit. Via de link Meerkosten.nl/belastingvoordeel geven we uitleg over het invullen van de belastingaangifte over het jaar 2023. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten kunnen worden terugverdiend.

Noot voor de redactie: Over Ieder(in) Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdachtendertig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Meer binnen de rubriek Economie en geld