'Ondernemers pleiten voor verlenging besluittermijn verplaatsingsregeling'

24 JAN 2024 13:24 | DLV Advies
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Marco Hol

Aanleiding:
Meer tijd en opties voor 3.000 ‘piekbelasters’ - Boerderij

Terwijl de verplaatsingsregeling voor bedrijven in de intensieve veehouderij nog op zich laat wachten, zijn de eerste beschikkingen ondernemers die de Lbv (plus) regeling hebben aangevraagd, binnen. Zij staan nu voor een cruciale beslissing. Binnen zes maanden moeten zij besluiten of ze deel willen nemen aan de regeling. Het verkennen van de mogelijkheden rondom verplaatsing vergt echter tijd, en er is een groeiende roep vanuit de sector naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om de beslistermijn te verlengen.

Beslistermijn van zes maanden: krappe deadline voor verplaatsingstraject

Met de beschikking in huis staan ondernemers voor een uitdagend dilemma. De termijn van zes maanden om te beslissen over deelname aan de verplaatsingsregeling lijkt veel, maar voor ondernemers die serieus overwegen te verplaatsen, is het een krappe deadline. Er zijn veel variabelen en onzekerheden die moeten worden afgewogen, vooral gezien de complexiteit van het verplaatsingstraject. Het verkennen van opties, van vergunningen tot ruimtelijke ordening, vergt zorgvuldigheid en tijd.

Oproep aan LNV: verleng beslistermijn

De oproep aan het ministerie van LNV is duidelijk: verleng de beslistermijn voor ondernemers die serieus de mogelijkheid van verplaatsing willen onderzoeken. Het is in het belang van alle betrokken partijen om ondernemers voldoende tijd te geven. De verlenging moet synchroon lopen met de bekendmaking van de verplaatsingsregeling om realistische besluitvorming mogelijk te maken.

Complexiteit van verplaatsen

De verplaatsing van een veehouderijbedrijf is een ingrijpend proces, met tal van juridische, logistieke en financiële overwegingen. Een verantwoorde beslissing vergt niet alleen de nodige informatie, maar ook ruimte voor overleg en advies. De roep om een verlenging van de beslistermijn weerspiegelt de behoefte aan realistische mogelijkheden voor ondernemers die overwegen te verplaatsen. Een doordacht beleid, in samenspraak met de sector, is van essentieel belang om een soepele en rechtvaardige transitie te waarborgen.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid