BOVAG en vakbonden bereiken cao-akkoord

18 JAN 2024 22:15 | paul de waal

BOVAG en de vakbonden hebben vandaag een nieuw akkoord bereikt voor de cao Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven (MvT). En dat wordt nu door de vakbonden aan hun leden voorgelegd. De kern van het onderhandelaarsakkoord: een loonsverhoging van 6 procent, met terugwerkende kracht op 1 januari 2024, een verhoging van 90 euro (in plaats van 80 euro) op 1 augustus 2024 (in plaats van 1 oktober) en een verhoging van 1,5 procent op 1 januari 2025. De cao krijgt een looptijd van 15 maanden, dus tot 1 februari 2025. Over de hele looptijd bezien betekent dat een gemiddelde loonsverhoging van 10,5 procent.  

Leden van BOVAG hebben het signaal gegeven duidelijkheid te willen voor hun medewerkers, met name vanwege de verwachte loonsverhoging op 1 januari 2024. Werkgevers gunnen hun medewerkers deze verhoging, willen dat de rust terugkeert en daarvoor is snel duidelijkheid nodig.

Daarom heeft BOVAG vakbonden uitgenodigd voor een formele onderhandelingsronde, en die heeft geresulteerd in een nieuw onderhandelingsakkoord.

Verrekening

Belangrijk om te weten is dat BOVAG en vakbonden hebben afgesproken dat werkgevers die al op eigen initiatief per 1 januari 2024 een collectieve loonsverhoging hebben gegeven, als voorschot op de nieuwe cao, deze met terugwerkende kracht mogen verrekenen bij toepassing van de nieuwe cao.

Positief

Partijen hebben afgesproken dat vakbonden en BOVAG dit onderhandelaarsresultaat positief zullen voorleggen aan hun achterban. De vakbondsleden kunnen de komende twee weken stemmen over het voorstel. Bij BOVAG heeft de Ledenraad het laatste woord.

De cao MvT betreft ongeveer 85.000 medewerkers van onder meer auto- en fietsbedrijven.

Nadere toelichting op het akkoord via: BOVAG, Paul de Waal: 06-51383309

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen