'Reflex naar de oude economie is juist risicovol'

04 AUG 2023 09:08 | MVO Nederland

Dit is een expertquote van Wouter Scheepens, directeur-bestuurder a.i., MVO Nederland

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Londen wil meer olie en gas uit ‘eigen’ Noordzee halen. Wat is er gebeurd met de Britse groene ambities?

Premier Sunak van het Verenigd Koninkrijk geeft de ruimte voor meer olie en gas uit de Noordzee. Samen met tegenvallers in de groene energiesector en koerswijzigingen van grote oliemaatschappijen als Shell en BP om duurzame ambities te laten varen, lijkt het alsof fossiel terug is – en alsof met groen niets valt te verdienen.

Maar als we die focus op financiële opbrengst in een ander perspectief plaatsen, laten de ontwikkelingen van afgelopen tijd zien dat investeren in duurzame oplossingen juist urgenter is dan ooit. In sommige landen is het al onmogelijk geworden om huizen te verzekeren in gebieden die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen of bosbranden.

Elders worden landbouwgebieden bedreigd door extreme hitte en droogte, waardoor de voedselzekerheid op het spel staat. Dat zijn enorme economische risico's die voortkomen uit klimaatverandering. Investeringen in het tegengaan van klimaatverandering én het aanpassen aan de gevolgen hiervan zijn dus juist nodig.

Zoals Bart van der Hurk van het IPCC onlangs in zijn interview benadrukte, moeten we de focus verleggen van alarmisme naar het schetsen van oplossingsrichtingen. Want elke crisis biedt ook een kans.

Bedrijven hebben de innovatiekracht en het investeringsvermogen om deze uitdagingen om te zetten in een kans en veel ondernemers zien dat ook. Bijvoorbeeld door samen te werken op de inkoop van voeding die de biodiversiteit stimuleert binnen het Collectief Natuurlijk Eten en Drinken en op het verduurzamen van hun bedrijfspand in de Coalitie Anders Huisvesten.

Daarom een dringende oproep aan de overheid en het bedrijfsleven, met name de investeerders, om de transitie naar een duurzamere economie niet als een last te beschouwen. Zie het niet als een risico op korte termijnverlies zoals de oliemaatschappijen beweren. In plaats daarvan biedt deze transitie een kans: een mogelijkheid om te innoveren, nieuwe, toekomstbestendige banen te creëren en een eerlijkere, meer inclusieve economie te bouwen die in evenwicht is met zowel de natuur als de maatschappij.

Meer binnen de rubriek Economie en geld