Topsector ICT op verkennende missie naar SXSW

17 FEB 2023 10:00 | Topsector ICT

Topsector ICT heeft SXSW, het jaarlijkse internationale event in het Noord-Amerikaanse Austin, voor het eerst aangemerkt als een strategische ICT-beurs voor Nederland. SXSW is een groot internationaal event waar film, interactieve media, design, muziek, nieuwe digitale en innovatieve onderwerpen centraal staan. Topsector ICT verkent in afstemming met Topsector Creative Industrie de kansen en mogelijkheden van het event voor de eigen internationale doelstellingen en die van de ICT-achterban. 

Juist de combinatie van (digitale) technologie en de creatieve industrie biedt nieuwe kansen voor bedrijven in zowel de achterban van Topsector ICT als Topsector Creative Industrie. Het event dat plaatsvindt van 10 tot 19 maart 2023 kan de start zijn van meerjarige strategische publiek-private samenwerking voor de verdere ontwikkeling van ICT-innovatie in de creatieve sector. “We zien dat ICT in alle sectoren een steeds crucialere rol speelt, maar nergens is het adoptietempo van nieuwe digitale technologieën zo groot als in de creatieve industrie,” aldus Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT. “Nederland heeft alles mee om hierin een grote internationale speler te zijn: een uitstekende ICT-infrastructuur, een hoog opgeleide bevolking en zowel hoogwaardige creatieve- als ICT opleidingen.”

Programma

In het Innovation Bridge Europe (IBE) House is onder meer een sessie in het Topsector ICT-programma opgenomen over Immersive Tech, waarbij de gezamenlijke ontwikkeling van virtuele werelden en content centraal staat. Op dezelfde locatie komen in panelsessies startups aan het woord over innovatie in de mediawereld met een specifieke focus op de onderwerpen Metaverse en Data & AI. Als onderdeel van de verkenning vindt een netwerkevent plaats om de creatieve- en ICT-sector dichter bij elkaar te brengen. Topsector ICT haakt verder aan bij programmaonderdelen op het gebied van Web3, creative meets AI, Metaverse sessies en onderwerpen als smart mobility en de smart cities.

Sinds 2016 is de stichting New Dutch Wave (NDW) aangesteld als organisator van Nederlandse deelname op SXSW. "Wij zijn ontzettend trots dat dit jaar zowel Topsector ICT als Topsector Creative Industrie onderdeel zijn van de missie naar SXSW. Juist deze cross-over tussen industrieën is cruciaal om nieuwe samenwerkingen, inspiratie, kennisdelingen en toevallige ontmoetingen te stimuleren, waar dit festival zo bekend om staat," aldus Danny Frietman, co-founder van New Dutch Wave.

Aanmelden voor het programma kan via https://www.newdutchwave.com/ndw-sxsw23-tour/

Over Topsector ICT Topsector ICT identificeert, prioriteert en organiseert ICT-onderzoek en innovatie door publieke en private partijen bijeen te brengen in coalities, met een focus op ICT-sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen. Hierbij bestrijkt Topsector ICT het traject van fundamenteel onderzoek tot en met valorisatie. Opleiden van nieuw talent, om- en bijscholing, kennis-disseminatie, breed betrekken van MKB en internationale samenwerking vormen een belangrijk onderdeel van de missie. www.dutchdigitaldelta.nl

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media