Eva Jansen winnaar NOBCO Thesisprijs Coaching 2023

23 NOV 2023 17:09 | NOBCO

Eva Jansen is de winnaar van de NOBCO Thesisprijs Coaching 2023. Dat is donderdag 23 november bekendgemaakt op het NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek. Eva won deze prijs met haar thesis: ‘A climate for coaching: the barriers and facilitators to implementing coaching interventions for healthcare professionals in the European Union’. Zij ontving een certificaat en een cheque van 1.500 euro van juryvoorzitter Dr. Machteld van den Heuvel.

De vakjury, bestaande uit Dr. Machteld van den Heuvel, Drs. Marjolein Stefens en Jacobien ten Hoeve-Rozema, heeft haar beoordeling gebaseerd op vijf criteria: de inhoudelijke kwaliteit, de gehanteerde onderzoeksmethode, de presentatie, de bijdrage aan de theorievorming en de bijdrage aan de beroepspraktijk. Alle drie de genomineerde theses hadden sterke punten en onderzoekstechnische aspecten die beter hadden gekund. Ook roepen de theses interessante discussievragen op over de relevantie van de bevindingen voor de praktijk, en nodigen ze uit tot nader onderzoek. Het lezen en beoordelen van de scripties werd door de jury als interessant en plezierig ervaren.

Winnaar Thesisprijs

De jury is het meest enthousiast over de thesis die ons op basis van maar liefst 30 bestaande studies helpt te begrijpen welke belemmeringen en bevorderende factoren in de werkomgeving een rol spelen bij het succesvol implementeren van coaching interventies in organisaties. Daarover gaat het onderzoek van Eva Jansen, waarin zij zich richt op het identificeren en beschrijven van gemeenschappelijke barrières en facilitators voor de implementatie en uitvoering van coaching interventies. Met de nadruk op factoren van het organisatorisch klimaat, het implementatieproces en de kenmerken van de coaching programma’s.

Voor organisaties die coaching willen gaan inzetten of organisaties die moeite ervaren met het implementeren van coaching, is deze studie van Eva praktisch gezien erg relevant, omdat zij in hun eigen organisatie kunnen onderzoeken of er sprake is van de genoemde barrières om coaching te starten. Ook kan men actief actie ondernemen om de bevorderende factoren te stimuleren.

Uit handen van de jury mocht Eva een cheque van 1.500 euro in ontvangst nemen. Haar reactie op het winnen van de prijs: [“Reactie nog te ontvangen van David of Machteld, na uitreiking Thesisprijs”]

Eva studeerde aan de Maastricht University.

Wetenschappelijk Onderzoek

NOBCO vindt wetenschappelijk onderzoek naar coaching ongelofelijk belangrijk. NOBCO investeert dan ook bewust in samenwerkingen met wetenschappers, het bedrijfsleven en opleiders. Vandaar dat er binnen NOBCO een commissie wetenschappelijk onderzoek is ingericht. Deze is samengesteld uit wetenschappers verbonden aan universiteiten, beroepscoaches met een wetenschappelijke achtergrond en interesse en het NOBCO-bestuurslid Onderzoek. Zij stellen zich ten doel kennis over en van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te maken voor coaches.

NOBCO heeft de Thesisprijs in het leven geroepen om zo wetenschappelijk onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching te stimuleren. De Thesisprijs is in 2010 ingesteld en wordt tweejaarlijks uitgeloofd.

Over NOBCO

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij de NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf blijvend willen ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.

Foto's:

Juryvoorzitter Machteld van den Heuvel leest het juryrapport voor; Jacobien ten Hoeve toont de cheque die Eva Jansen virtueel in ontvangst mocht nemen.

Vlnr Juryvoorzitter Machteld van den Heuvel, Jacobien ten Hoeve Rozema, genomineerden Sandra van Reeth, Sandra Kompier, Judith Budde en winnaar Eva Jansen op het scherm.

 

Wil je meer informatie of een uitgebreide reactie? Neem contact op met de woordvoerder/bestuurslid van NOBCO, Geeske te Gussinklo (geeske.tegussinklo@nobco.nl) Foto 1: Juryvoorzitter Machteld van den Heuvel leest het juryrapport voor; Jacobien ten Hoeve toont de cheque die Eva Jansen virtueel in ontvangst mocht nemen. Foto 2: Vlnr Juryvoorzitter Machteld van den Heuvel, Jacobien ten Hoeve Rozema, genomineerden Sandra van Reeth, Sandra Kompier, Judith Budde en winnaar Eva Jansen op het scherm.

Meer binnen de rubriek Zorg