'Recordomvang economie alleen goed nieuws met waarde voor natuur en maatschappij'

06 MRT 2024 12:25 | MVO Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Wouter Scheepens

Aanleiding:
CBS: omvang Nederlandse economie voor het eerst meer dan duizend miljard euro

Onze economie is voor het eerst groter dan duizend miljard euro, aldus het CBS. In economisch opzicht lijkt dat goed nieuws. Maar het is niet het hele verhaal. Een economie moeten we niet alleen uitdrukken in euro’s, al zijn we dat van oudsher wel gewend, maar de economen moeten ook de natuur en de maatschappij meenemen in hun analyses. Hoognodig. Uit onze Nieuwe Economie Index (NEx), een jaarlijks onderzoek naar de duurzaamheid van de economie, blijkt dat die verduurzaming juist afvlakt. Oftewel: in euro’s gaat het goed, zo stelt het CBS, maar in klimaat, natuur en welzijn niet, zo blijkt uit onze NEx.

Een grote economie staat niet gelijk aan toekomstbestendig. Sterker nog: een economie die zich alleen richt op de euro’s van nu en niet op de waarde voor natuur en maatschappij, krijgt een forse rekening gepresenteerd. Het herstel van de schade van ons handelen kost meer dan verstandig investeren nu.

Omdat het cruciaal is dat we tot een duurzame economie komen, moeten er echt veranderingen worden doorgevoerd en kansen worden benut. Beter overheidsbeleid moet de markt ruimte geven. De potentie van verduurzaming door het bedrijfsleven wordt nu onderbenut. Stel normen en beprijs het, zodat de businesscase voor verduurzaming breder wordt omarmd. Op een duidelijk en meer gelijk speelveld verduurzamen bedrijven sneller. In het netwerk van MVO Nederland zien we volop voorbeelden van bedrijven die laten zien dat het kan: duurzaam ondernemen met een verdienmodel.

Wat ons betreft geen gejuich omdat de economie als zodanig een recordhoogte bereikt. Maar als de verduurzaming sneller toeneemt dan de groei van de economie, dan kan de vlag uit. Een klimaatneutrale, milieuvriendelijke en inclusieve economie is meer dan een CBS-persbericht, het is een voelbare verbetering voor iedereen in het land.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid