'Werknemer bepaalt route bij ontslag op staande voet'

20 FEB 2024 08:23 | DAS Rechtsbijstand

Bij het geven van ontslag op staande voet gaat het vaak mis, omdat werkgevers niet de juiste formaliteiten volgen. Als werkgever kan je iemand wel per direct de laan uit sturen, maar mogelijk komt hij via de rechterlijke weg weer binnen. De gevolgen zijn voor werkgevers groot als zij een ontslag op staande voet geven dat door de rechter wordt teruggedraaid. Je moet als werkgever vaak diep in de buidel tasten. Dat blijkt ook weer uit deze recente uitspraak. 

Verschillende uitspraken van rechters bij ontslag op staande voet

Er zijn redenen genoeg om een werknemer op staande voet te ontslaan. Denk aan diefstal, geweld op de werkvloer of fraude. Of de rechter de aangevoerde reden ook voldoende vindt, is niet altijd zeker. Zo vond de rechter dat het meenemen van een pak drinkyoghurt dat over de datum is, voldoende reden voor ontslag op staande voet. Een andere rechter oordeelde daarentegen dat het meenemen van een plastic tasje ter waarde van drie cent zonder dit af te rekenen, geen goede reden was om ontslag op staande voet te geven.  

Gegeven ontslag op staande voet kan aardig in de papieren lopen

Als de rechter het ontslag op staande voet vernietigt, dan blijft de werknemer gewoon in dienst. Wat veel werkgevers niet beseffen, is dat de werknemer die op staande voet is ontslagen ook in dat ontslag kan berusten, maar tegelijkertijd wel aanspraak kan maken op een transitievergoeding en billijke vergoeding. Dit kan aardig in de papieren lopen. Je kunt in dat geval niet eenzijdig het gegeven ontslag op staande voet intrekken en bent dus afhankelijk van welke weg de werknemer bewandelt. Ontslag op staande voet, het klinkt zo eenvoudig en als een snelle handeling. Het tegendeel is waar. 

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen