Elektriciteitsnet Walcheren Noord en staart Zuid-Beveland vol door toename duurzame opwek

02 JUL 2024 08:16 | Stedin Netbeheer B.V

De maximale capaciteit voor het terugleveren van elektriciteit is bereikt in de staart van Zuid-Beveland en in Walcheren Noord. In de staart van Zuid-Beveland gaat het om de gemeente Reimerswaal en voor Walcheren Noord om de gemeente Veere, behalve Biggekerke en Koudekerke en om het dorp Sint Laurens in de gemeente Middelburg. Netbeheerder Stedin kondigt op 2 juli congestie aan voor deze gebieden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en start een onderzoek naar congestiemanagement. Voor grote bedrijven is het vanaf nu niet meer mogelijk om een nieuwe aanvraag te doen voor het terugleveren van stroom. Consumenten kunnen nog wel zonnepanelen laten installeren.  

Waar in Walcheren Noord de hoeveelheid zon op dak door kleinverbruikers enorm is gestegen en file op het elektriciteitsnet veroorzaakt, zijn in de gemeente Reimerswaal veel aanvragen gedaan voor zonne- en windparken, met name door projectontwikkelaars die landbouwgrond gebruiken. De structurele oplossing in Walcheren Noord is een nieuw 21 kV station in Grijpskerke en voor de staart van Zuid-Beveland zijn dat twee investeringen in hoogspanningsstation Rilland. Het nieuwe station in Grijpskerke is naar verwachting in 2028 gereed. De netuitbreiding in Rilland is naar verwachting in 2030 gereed. Als blijkt dat deze uitbreiding van het station niet voldoende ruimte biedt aan de duurzame opwekinitiatieven, dan werkt Stedin met landelijk netbeheerder TenneT aan een nieuw station, waarvoor een planning volgt.  

Mogelijkheden van flexibiliteit 

In het onderzoek naar congestiemanagement gaat Stedin na of er ruimte op het elektriciteitsnet gemaakt kan worden door tijdelijke technische oplossingen. Daarnaast benadert Stedin klanten met de vraag of zij bereid zijn afspraken te maken om tegen een vergoeding hun teruglevering van elektriciteit op bepaalde tijdstippen aan te passen. Afspraken hierover met grootverbruikklanten kan nieuwe ruimte opleveren voor andere grootverbruikklanten op de wachtlijst.  

Martin Martens, regiodirecteur van Stedin: “Om het net beter te benutten verkennen we bovendien of er mogelijkheden in Reimerswaal zijn om capaciteit te delen door middel van cable pooling. Hierbij delen verschillende klanten in dezelfde regio een grote aansluiting - van groter dan 2 MVA - op ons net in dezelfde regio. Bijvoorbeeld voor het op één aansluiting terugleveren van duurzaam opgewekte stroom uit zon én wind. Daarmee wordt de aansluiting beter gebruikt en kunnen wij klanten aansluiten binnen de huidige capaciteit van het net”. 

Eind 2024 verwacht Stedin de resultaten van het congestiemanagementonderzoek. Stedin roept bedrijven in dit gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden via: Stedin.net/flexibelvermogen. 

 

Over Stedin  Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is de missie van Stedin. Stedin is de onafhankelijke netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnet in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland. Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten over energie beschikken om te leven, werken en ondernemen. Daarbij werkt Stedin aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. Ons werkgebied is een overwegend stedelijke en industriële regio. In dit gebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Stedin heeft ruim 5.000 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.   

Meer binnen de rubriek Economie en geld