'Verklaring Gelijke Kansen niet genoeg voor gelijkheid op de arbeidsmarkt'

29 MEI 2024 11:35 | Goldschmeding Foundation

Het initiatief van minister Van Gennip en de brede steun van prominente partijen voor de 'Verklaring Gelijke Kansen' geven een hoopvol signaal af voor de toekomst van onze arbeidsmarkt. Maar het is niet genoeg. 

Slechts 15% van de werkgevers in ons land zet zich momenteel actief in voor inclusief werkgeverschap. Diversiteit en inclusie (D&I) worden echter oppervlakkig aangepakt omdat men niet weet hoe. Aandacht voor objectieve werving en selectie, zoals nu in deze verklaring, is er vaak wel. Het is belangrijk dat de werkgever ook het proces daarna goed inricht. Zodat we voorkomen dat de aandacht voor doorstroom, uitstroom en het creëren van een inclusieve cultuur binnen organisaties vergeten wordt.  

Zonder gedegen implementatie en continue ondersteuning zal de volledige potentie van een initiatief als deze verklaring onbenut blijven. Het vraagt duurzame inspanningen om een inclusieve bedrijfscultuur te ontwikkelen én te onderhouden. Werkgevers willen vaak wel, maar hebben het gevoel dat ze het wiel zelf moeten uitvinden. Terwijl er bewezen effectieve initiatieven en mogelijkheden zijn die ze kunnen helpen.  

Het project 'Het Moet Wel Werken' bijvoorbeeld, een samenwerking tussen Universiteit Utrecht, Stichting InclusieNL en SER Diversiteit in Bedrijf, mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation - biedt wetenschappelijk onderbouwde strategieën en hele praktische hulpmiddelen om een echt inclusief beleid in de praktijk te brengen. Deze zijn gevat in diverse handreikingen. Daarnaast biedt SER Diversiteit in Bedrijf een helpdesk ter ondersteuning van werkgevers, die het Charter Diversiteit hebben ondertekend.  

Ik zou willen dat deze verklaring ook de aandacht vestigt op alle beschikbare tools en ondersteuning die werkgevers in elke fase kunnen inzetten, om echte gelijkheid op de werkvloer te bevorderen. 

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen