'Nederlandse economie wordt steeds duurzamer, maar natuur blijft achter'

22 MEI 2023 14:49 | MVO Nederland

Dit is een expertquote van Wouter Scheepens, Interim directeur-bestuurder, MVO Nederland

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Brede welvaart: natuur en samenleving onder druk

Uit de Monitor Brede Welvaart blijkt dat de Nederlandse economie steeds duurzamer wordt. Goed nieuws, zo lijkt het. De grote uitdaging zit vooral bij de natuur en biodiversiteit – essentieel voor een goed functioneren van onze maatschappij en economie. Het is niet alleen aan natuurorganisaties om hieraan te werken. Nee, het zijn juist ook overheid én bedrijfsleven die de natuur moeten herstellen en verbeteren.

Het is geen wonder dat de natuur achteruitgaat; de overheid doet te weinig om deze actief te herstellen. En dat kan wél. Met name door het bedrijfsleven veel meer te stimuleren – dáár zit immers de innovatie- en investeringskracht. Geef boeren bijvoorbeeld de ruimte om de omschakeling naar natuurlijke landbouw te maken. En kijk met een integrale bril naar akkerbouw: boeren kunnen niet alleen voedsel telen, maar ook biogrondstoffen voor bouw, textiel en chemie. Daar profiteert de hele economie van.

Een tweede middel voor de overheid: het zo snel mogelijk stoppen met subsidies met een negatieve impact op de natuur. Direct gevolgd door een verbod of prijs op schadelijke activiteiten en stoffen. Ook uit het Brede Welvaart-rapport blijkt tenslotte weer dat wetgeving bedrijven activeert.

Ook het bedrijfsleven zelf is aan zet

Het bedrijfsleven hoeft niet te wachten op de maatregelen van de overheid. In ons netwerk zien we dit terug: er zijn genoeg koplopers die hun impact op de natuur meten en als gevolg daarvan actief aan het herstel en de versterking ervan werken. Maar dit zijn de koplopers – veel meer bedrijven kunnen dit voorbeeld volgen. Hoe dat werkt, is voor elk bedrijf anders, maar er zijn genoeg concrete stappenplannen beschikbaar. Dus er is écht geen excuus om te wachten.

Als we onze leefwereld en natuur eigenhandig om zeep blijven helpen, houden we onze brede welvaart nooit in stand. Het is aan bedrijven én overheid om het tij te keren – liever gisteren dan vandaag.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid