'Bedrijven moeten jaarverslag gebruiken om in actie te komen'

18 JUN 2024 16:21 | MVO Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Marije Perdon

Aanleiding:
Veel bedrijven zien nu pas echt hoe vervuilend ze zijn - NRC

Eindelijk moeten bedrijven transparanter zijn over hun daadwerkelijke impact op mens en milieu. Laat die resultaten ook echt een actielijst zijn. Rapporteren over uitstoot, arbeidsomstandigheden en milieuschade is belangrijk maar het blijft een middel, geen doel.  

Het doel is dat duurzaamheid integraal onderdeel van de bedrijfsvoering wordt. En nee, niet door allerlei groene claims toe te voegen in je jaarverslag. Maar door met een duidelijk stappenplan te komen met concrete doelen, doorrekeningen en bijbehorende investeringen. Want de echte klimaatimpact zit vrijwel altijd in de keten en niet in de eigen operatie.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid