'Zorg gezonder zonder 'bullshit-taken''

15 APR 2024 16:50 | Goldschmeding Foundation
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Eva Helmond

Aanleiding:
Veel psychiaters emotioneel uitgeput door werkomstandigheden

Onderzoek van De Jonge Psychiater laat zien dat bijna de helft van de psychiaters in Nederland bezwijkt onder de werkdruk. Zowel de gezondheid van de psychiaters als de kwaliteit van de zorg gaat daardoor achteruit. Zowel de werkende als de ‘verzorgde’ én de maatschappij lopen hierbij risico’s. Om de zorg gezond te houden, moeten we werk in de zorg duurzamer inrichten.

Dat begint voor werkgevers met het wegnemen van zogenoemde ‘bullshit-taken’ bij de zorgprofessional. Denk hierbij aan het elimineren van bureaucratische rompslomp. Om die taken te herkennen en ze te elimineren moeten werkgevers meer vertrouwen op de professional zelf, die moet meer autonomie krijgen. Daarbij kunnen transities zoals digitalisering ook zorgen voor het verminderen van de werkdruk, doordat huidige taken sneller uitgevoerd kunnen worden.

Aan de andere kant is er een hele grote groep non-professionals die we moeten begeleiden. Het Ministerie van Economische Zaken gaat al uit van het verleggen van 50 procent van alle zorg naar de eigen leefomgeving van burgers. 'Informele zorg’ noemen we dat, het gaat hier om mensen die helpen omdat ze een persoonlijke band hebben, zoals mantelzorg, of vanuit idealistische drijfveren. Wanneer we deze groep erkennen en investeren in hun professionalisering, kunnen zij de werkdruk van professionele zorgverleners verminderen.

Zorg toekomstbestendig maken is een veelkoppig monster. Het vereist een veelzijdige aanpak waarbij de zorgprofessional meer autonomie krijgt, transities als digitalisering slim worden ingezet en we investeren in professionalisering van de informele zorgverlener. Zo scheppen we randvoorwaarden om de zorg gezond te houden. 

Meer binnen de rubriek Zorg