Maatschappelijke partners investeren in sportvloer én Krajicek Model op Playgrounds

17 APR 2024 18:19 | Stichting Richard Krajicek Foundation

Rotterdam, woensdag 17 april 2024 - Kinderen die graag op de Krajicek Playground Rilland Bath sporten en spelen, kunnen dat dankzij onze maatschappelijke partners de komende jaren veilig blijven doen. Provincie Zuid-Holland en Facilicom Foundation zorgden ervoor dat deze Krajicek Playground is voorzien van een nieuwe sportvloer. En met hulp van IT4Kids is de programmering op deze Rotterdamse Playground de komende jaren geborgd.

Kinderen genieten tussen de buien door van de nieuwe voetbalvloer op Playground Rilland Bath in Rotterdam | Beeld: ©Krajicek Foundation / Maaike Petri Fotografie

Het Krajicek Model

De Krajicek Foundation streeft ernaar om kinderen in aandachtswijken een veilige plek in de eigen buurt te bieden, waar zij minimaal één uur per dag onbezorgd gratis kunnen sporten en spelen. Voor hen is dagelijks bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Het Krajicek Model voorziet erin dat we Krajicek Playgrounds (ruimte) realiseren en dat we zorgen voor begeleiding en programmering (veiligheid) op de playgrounds. Dit doen we samen met (sport)organisaties en Krajicek Scholarshippers, jongeren uit de wijk die de (sport)professionals helpen met het organiseren van activiteiten in ruil voor een studiebeurs. In Charlois is wmo radar de uitvoerende partij die voor programmering op de Playground zorgt en de Krajicek Scholarshippers begeleidt.

Nieuwe ondergrond

De grootste verandering op Krajicek Playground Rilland Bath betrof de blauwe voetbalvloer. Dankzij een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en Facilicom Foundation is de verouderde ondergrond vervangen door een hoogwaardige, kleurrijke, modulaire SnapSports vloer, waardoor de kinderen in Charlois veilig kunnen sporten. Oud-Scholarshipper Esam, opgegroeid en later ook als Scholarshipper actief in de wijk: “Wat een verbetering! De scheuren zaten hier in het asfalt en als het regende kon je hier niet voetballen door de grote plassen. Dit is heel mooi voor de wijk!”

 

Yvette Ditmer (Gemeente Rotterdam) opent Kajicek Playground Rilland Bath officieel samen met kinderen, buurtbewoners en parterorganisaties.  | Beeld: ©Krajicek Foundation / Maaike Petri Fotografie

Scholarship-programma

Met de investering in het Krajicek Model zorgt IT4Kids ervoor dat komende jaren de begeleiding en programmering op de Krajicek Playground Rilland Bath gewaarborgd blijft. Met de donatie worden jongeren uit de wijk opgeleid tot Scholarshipper. Scholarshippers vervullen een belangrijke functie in de wijk: ze stimuleren een gezonde levensstijl bij kinderen, ze zijn een rolmodel voor hen én ze signaleren wat er speelt in de wijk, wat de sociale cohesie bevordert. Yvette Ditmer, teammanager Sport, Natuur en Recreatie bij de gemeente Rotterdam: “Buiten sporten en spelen is voor kinderen ontzettend belangrijk. Krajicek Playground Rilland Bath is een mooi voorbeeld hoe wij samen met partners de wijk letterlijk en letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen.”

Beweegrijkdom is het vermogen om gezondheid, leefbaarheid en kansengelijkheid te creëren door als Krajicek Community samen in beweging te komen.

#Beweegrijkdom

De gemeente Rotterdam, de Krajicek Foundation en haar maatschappelijke partners zien al jaren het belang in van veilige sportplekken voor kinderen in aandachtswijken. “Niet alleen versterken kinderen hun gezondheid met buitenspelen, met ons Krajicek Model versterken we ook het sociale netwerk in de buurt”, vertelt regiomanager Hasan Abaka van de Krajicek Foundation. “Deze gezondheidswinst en sociale cohesie zijn heel waardevol voor buurten en noemen wij #beweegrijkdom.”

Meer binnen de rubriek Ngo - goede doelen