Raad van Beheer niet aanwezig bij uitzending Kassa

29 JAN 2022 11:04 | Raad van Beheer Op Kynologisch Gebied in Nederland

29 januari 2022

Persbericht Raad van Beheer

De visie van de Raad van Beheer op de mogelijke gezondheidsproblemen bij kortschedelige hondenrassen.

Op zaterdag 29 januari a.s. besteedt televisieprogramma Kassa wederom aandacht aan de mogelijke gezondheidsproblemen bij kortschedelige hondenrassen. De Raad van Beheer, de landelijke overkoepelende vereniging van o.a. rashondenverenigingen, kiest ervoor om dit keer niet live deel te nemen aan het programma maar schriftelijke input te leveren over zijn standpunt over de aanpak van deze problematiek. Het vooringenomen standpunt van Kassa over dit thema en onze ervaringen vanuit eerdere uitzendingen hebben ons hiertoe doen besluiten.

Volgens de Nederlandse wetgeving (Besluit houders van dieren lid 2b van artikel 3.4) moet bij het fokken van gezelschapsdieren voorkomen worden dat uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor het welzijn of de gezondheid van deze dieren.

Ofschoon de Raad van Beheer volledig onderschrijft dat niemand een hond wil hebben of fokken die ademhalingsproblemen heeft, is de vereniging het niet eens met de uitsluiting op basis van alleen uiterlijke kenmerken. Een goede ademhaling hangt namelijk van veel meer zaken af dan alleen de neuslengte. De reeks aan problemen die kunnen optreden heeft te maken met de schedelopbouw en totale conditie van de hond en zeker niet alleen met de neuslengte, vandaar dat de Raad van Beheer ook spreekt van kortschedelige in plaats van kortsnuitige honden.

Zo kunnen de problemen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door vergrote keelamandelen, een zacht gehemelte of een te nauwe luchtpijp. Omdat deze problemen ook kunnen optreden zonder dat de neus van de hond relatief kort is, verhelpt alleen het verlengen van de neus het probleem niet. De Raad van Beheer raadt daarom de wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde Cambridge BOAS methode aan om de gezondheid en goede ademhaling van kortschedelige rassen te beoordelen. Deze methode meet zowel de ademhaling in rust van de hond als de ademhaling na inspanning.

Met deze wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde meting kan een veel betrouwbaardere diagnose gesteld worden over de gezondheid en de goede ademhaling en wordt ook internationaal gezien als een zeer betrouwbare onderzoeksmethode voor deze rassen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Raad van Beheer, communicatie@raadvanbeheer.nl /telefoon 020 66 444 71 of Rony Doedijns, directeur 06-30598917

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meer binnen de rubriek Theater en voorstellingen