Meer dan 5,5 miljoen mensen in Turkije en Syrië geholpen met opbrengst Giro555

05 FEB 2024 07:00 | Oxfam Novib

Met een eindopbrengst van 128 miljoen is de hulpverlening na een jaar nog in volle gang: voortzetting van noodhulp, psychosociale hulp en herstel van inkomstenbronnen

Bijna een jaar geleden kwam Nederland massaal in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De teller eindigde op 31 december 2023 op €128 miljoen, waarmee deze actie de op twee na grootste Giro555-actie ooit is. Met het eerste deel van de actie-opbrengst hebben de organisaties achter Giro555 de eerste 9 maanden ten minste 5,5 miljoen mensen bereikt. Zo blijkt uit de 9-maanden rapportage die Giro555 vandaag publiceert. In deze periode lag de nadruk van de hulpverlening met name op acute en levensreddende noden, zoals mensen onder puin halen, voedselpakketten, toegang tot schoon drinkwater, medische hulp en tijdelijk onderdak. Alhoewel dit nodig blijft, met name in Syrië en een aantal gebieden in Turkije, verschuift de focus langzaam naar het herstel van de lokale economie en inkomstenbronnen. Ook bieden de hulporganisaties psychosociale hulp, onder andere gericht op kinderen.

Van de opbrengst tot eind oktober 2023 zijn ruim 5.5 miljoen mensen bereikt en onder andere ruim 500.000 voedselpakketten uitgedeeld. Het grootste bedrag ging naar het bieden van acute noodhulp, tijdelijk onderdak en water en sanitaire voorzieningen. Met name in Turkije zijn veel tijdelijke tenten- en containerkampen opgezet en veiligheidsinspecties en -reparaties verricht aan huizen en gebouwen.Terwijl in Syrië de meeste hulp uitging naar water en sanitaire voorzieningen, door een tekort aan schoon drinkwater en hygiëne voorzieningen. In Turkije werd 21% besteed aan onderdak, 19% aan levensonderhoud, zoals het financieel ondersteunen van de lokale ondernemers en 16% aan water en sanitaire voorzieningen. In Syrië ging de meeste hulp (26%) naar water en sanitaire voorzieningen, 18% naar CASH-projecten zodat mensen in hun levensvoorziening konden voorzien, en 9% naar levensonderhoud.

Het bestede bedrag is nagenoeg gelijk in Turkije en Syrië, en zal ook de komende maanden evenredig verdeeld worden. De omvang van de hulpoperatie is enorm door de grootte van de getroffen gebieden met elk hun eigen uitdagingen. Met de actie-opbrengst wordt door de hulporganisaties nog tot maart 2025 hulp verleend.

Michiel Servaes, actievoorzitter Giro555: “De expertise die elke hulporganisatie namens Giro555 biedt, maakt dat we in kunnen spelen op de uiteenlopende behoeftes in beide landen. In Syrië was het voor veel mensen al moeilijk om aan voldoende voedsel te komen vóór de aardbeving. Daarna is de situatie verder verslechterd, onder andere door een torenhoge inflatie. De hulporganisaties hebben grootschalig ingezet op het uitdelen van voedsel, in de vorm van maaltijden, voedselpakketten en diverse cash-projecten. In Turkije was onder andere een groot waterprobleem ontstaan. Daar hebben we inmiddels een waterzuiveringsinstallatie kunnen repareren die duizenden mensen in de regio weer van schoon water voorziet. We blijven doorgaan met onze activiteiten in beide landen. “Door het extreme winterweer hebben we momenteel extra hulp ingezet voor die mensen die helaas nog in tentenkampen verblijven, bijvoorbeeld meer dekens en warme kleding.”

De 13 hulporganisaties die namens Giro555 actief zijn, gaan het komende jaar nog door met het bieden van noodhulp, waaronder op het gebied van huisvesting, psychosociale hulp en het opschalen van financiële ondersteuning aan gezinnen en ondernemers, zodat mensen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

De ramp heeft enorme psychologische en sociale gevolgen voor zowel volwassenen als voor kinderen. Een van de organisaties die hier speciaal aandacht voor heeft, is UNICEF. Wietske Nijman, noodhulpcoördinator, zegt dat het belangrijk is om juist ook kinderen bij te staan met hulp: ”Hun normale routines zijn in één klap overhoop gegooid, en vriendjes en vriendinnetjes zijn vaak naar andere plekken gevlucht. Veel kinderen verloren hun ouders, familie of huis. Dit alles kan leiden tot angst, sociaal isolement, depressie, en andere stress-gerelateerde problemen. Het creëren van speciale kindvriendelijke ruimtes waar ook onderwijs wordt geboden, is cruciaal voor het mentaal welzijn van kinderen. Met hulp van Giro555 heeft UNICEF al 36 kindvriendelijke ruimtes kunnen ondersteunen en dit jaar zullen weer 45 ruimtes ondersteund worden.”

Op www.giro555.nl staat specifiek per land aangegeven welke noodhulp geboden is door welke organisatie. In juni volgt een eindrapportage over de volledige besteding van het actiebedrag.

Voor meer vragen of een interview met Michiel Servaes (Oxfam Novib) of Wietske Nijman (Unicef) kunt u contact opnemen met Denise Cremers, 06-24704411 of denise.cremers@oxfamnovib.nl Over Giro555 Giro555 is een samenwerkingsverband van 11 hulporganisaties die transparant zijn over de besteding van het ingezamelde geld. De opbrengst van de Giro555-actie wordt verdeeld onder de 11 deelnemende hulporganisaties en geaccrediteerde gastdeelnemers. Elke organisatie biedt daarmee direct noodhulp en rapporteert op vaste momenten over de hulpresultaten terug aan Giro555. Dit zijn de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 voor de aardbeving in Turkije en Syrië: CARE Nederland, Cordaid, Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, UNICEF Nederland en World Vision. Dokters van de Wereld, VNG, War Child en Habitat zijn de huidige aanvullende gastdeelnemers. www.giro555.nl

Meer binnen de rubriek Ngo - goede doelen